Генеральний план с. Бакумівка, с. Новоселиця, с. Радченкове

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану с. Бакумівка, с. Новоселиця, с. Радченкове

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів с.  Бакумівка, Новоселиця, Радченкове на 2017-2018 роки», прийнятої рішенням шістнадцятї сесії сьомого скликання Черевківської сільської ради від 19 жовтня 2017 року, на підставі  рішення шістнадцятї сесії сьомого скликання Черевківської сільської ради від 19 жовтня 2017 року, розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Бакумівка, Новоселиця, Радченкове  Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ПП "УГП-груп" (м. Львів). Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередня містобудівна документація населених пунктів у вигляді «Ге-неральний план с.Бакумівка Миргородського району» була розроблений в 1957 році.  Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с. Бакумівка, Новоселиця, Радченкове  потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Бакумівка, Новоселиця, Радченкове на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Бакумівка, Новоселиця, Радченкове Миргородського району Полтавської області, створеної ПП "УГП-груп" (м. Львів).

Проект  «Генеральний план с. Бакумівка, Новоселиця, Радченкове Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять пʼятої  сесії сьомого скликання Черевківської сільської ради від 14 грудня 2018 року.

Наверх ↑