Генеральний план с. Білики

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану с. Білики

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Білики, Марченки, Лещенки та Милашенкове  Миргородського району на 2017-2018 роки», прийнятої рішенням  десятої сесії сьомого скликання Біликівської сільської ради від 31 жовтня 2016 року, на підставі  рішення  десятої сесії сьомого скликання Біликівської сільської ради від 31 жовтня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Білики Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ПП  "УГП ГРУП" (м. Львів).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений Українською академією аграрних наук, інститутом землеустрою у 1994 році. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с. Білики, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Білики розраховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Білики Миргородського району Полтавської області, створеної ПП  "УГП ГРУП"

Проект  «Генеральний план с. Білики Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять девʼятої  сесії сьомого скликання Біликівської сільської ради від 19 квітня 2019 року.

 

Наверх ↑