Генеральний план с В. Гримяча

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану с. В. Грямяча

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Попівка, Велика Гремʼяча та Мала Гремʼяча Миргородського району на 2017-2018 роки», прийнятої рішенням  тринадцятої сесії сьомого скликання Попівської сільської ради від 14 березня 2017 року, на підставі  рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Попівської сільської ради від 09 серпня 2017 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Велика Гремʼяча Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Укрколхозпроект.» у 1971 році. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с. Велика Гремʼяча, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Велика Гремʼяча розраховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Попівка Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с. Велика Гремʼяча Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять шостої  сесії сьомого скликання Попівської сільської ради від 05 жовтня 2018 року.

 

Наверх ↑