Генеральний план с. Верхня Будаківка, с. Онацьке

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану с. Верхня Будаківка, с. Онацьке

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів с.  Остапівка, Верхня Будаківка, Онацьке на 2017-2018 роки», прийнятої рішенням восьмої сесії сьомого скликання Остапівської сільської ради від 31  серпня 2016 року, на підставі  рішення восьмої сесії сьомого скликання Остапівської сільської ради від 31  серпня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Верхня Будаківка, с. Онацьке Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ПП "УГП-груп" (м. Львів). Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план  с. Верхня Будаківка  розроблявся у 1971 році.  Попередній генеральний план  с. Онацьке  не розроблявся. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом  с. Верхня Будаківка, с. Онацьке потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Верхня Будаківка, с. Онацьке на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Верхня Будаківка, с. Онацьке Миргородського району Полтавської області, створеної ПП "УГП-груп" (м. Львів).

Проект  «Генеральний план с. Верхня Будаківка, с. Онацьке Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцятої сесії сьомого скликання Остапівської сільської ради від 12 грудня 2018 року.

 

 

 

 

Наверх ↑