Генеральний план с.Довгалівка

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Довгалівка 

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Хомутець, Довгалівка та Малі Сорочинці  Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням третьої сесії сьомого  скликання Хомутецької сільської ради від 20 січня 2016 року, на підставі  рішення п’ятої сесії сьомого скликання Хомутецької сільської ради від 13 травня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Довгалівка Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план населеного пункту не розроблявся. Необхідність розроблення нового генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с.Довгалівка, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с.Довгалівка  рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с.Довгалівка Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с.Довгалівка Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням десятої  сесії сьомого скликання Хомутецької сільської ради від 27 грудня 2016 року.

Наверх ↑