Генеральний план с.Гаркушинці

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Гаркушинці

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів с.Гаркушинці та с.Рибальське Миргородського району на 2015-2016 роки», прийнятої рішенням тридцять шостої сесії шостого  скликання Гаркушинської сільської ради від 12 березня 2015 року, на підставі  рішення тридцять третьої сесії шостого скликання Гаркушинської сільської ради від 30 квітня 2015 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Гаркушинці Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Полтаваоблколхозпроект» в 1968 році. Необхідність розроблення нового генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с.Гаркушинці, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с.Гаркушинці  рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с.Гаркушинці Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с.Гаркушинці Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням восьмої  сесії сьомого скликання Гаркушинської сільської ради від 22 липня 2016 року.

Наверх ↑