Генеральний план с.Гасенки

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Гасенки

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Клюшниківка, Андріївка та Гасенки на 2016 рік», прийнятої рішенням третьої сесії сьомого  скликання Клюшниківської сільської ради від 17 грудня 2015 року, на підставі  рішення шостої сесії сьомого скликання Клюшниківської сільської ради від 28 квітня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Гасенки  Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Полтаваоблколхозпроект» в 1969 році. Необхідність розробки даної роботи викликана новим соціально-економічним станом населеного пункту, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. Основні показники генерального плану с.Гасенки  рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти  с.Гасенки Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с.Гасенки Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням дванадцятої  сесії сьомого скликання Клюшниківської сільської ради від 16 травня 2017 року.

Наверх ↑