Генеральний план смт. Ромодан

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану смт. Ромодан

         На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генерального плану смт. Ромодан, Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням одинадцятої сесії сьомого  скликання Ромоданівської селищної ради від 09 листопада 2016 року, на підставі  рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Ромоданівської селищної ради від 09 листопада 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план смт.Ромодан Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ПП "УГП-груп" (м. Львів). Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план населеного пункту  розроблений інститутом «Укргорстройпроект» у 1968 році. Необхідність розроблення нового генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом смт.Ромодан, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану смт.Ромодан  рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області, створеної ПП "УГП-груп" (м. Львів).

           Проект  «Генеральний план смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням дев΄ятнадцятої  сесії сьомого скликання Ромоданівської селищної ради від 21 вересня 2017 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑