Генеральний план с.Великий Байрак

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Великий Байрак.

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Великий Байрак, Цисеве та селища Декабристів Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням  одинадцятої сесії сьомого скликання Великобайрацької сільської ради від 31 жовтня 2016 року, на підставі  рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Великобайрацької сільської ради від 31 жовтня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Великий Байрак Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план не розроблявся. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с.Великий Байрак, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с.Великий Байрак рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с.Любівщина Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с.Великий Байрак Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням шістнадцятої  сесії сьомого скликання Великобайрацької сільської ради від 07 вересня 2017 року.

Наверх ↑