Генеральний план с.Зубівка

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Зубівка

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генерального плану села Зубівка, Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням одинадцятої сесії сьомого  скликання Зубівської сільської ради від 28 вересня 2016 року, розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Зубівка Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ПП "УГП-груп" (м. Львів).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план населеного пункту  розроблений інститутом «Укргорстройпроект» у 1984 році. Необхідність розроблення нового генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с.Зубівка, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с.Зубівка  рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с.Зубівка Миргородського району Полтавської області, створеної ПП "УГП-груп" (м. Львів).          

Проект  «Генеральний план с.Зубівка Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять третьої  сесії сьомого скликання Зубівської сільської ради від 19 грудня 2017 року.

 

 

 

 

 

Наверх ↑