Орієнтовний план консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2014 році

Версія для друкуВерсія для друку

ПОГОДЖУЮ

Голова Громадської ради при райдержадміністрації

(підписано) В.М.Прокопенко

«25» грудня 2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Миргородської райдержадміністрації

(підписано) О.В.Волошко

«25» грудня 2013 р.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2014 році

І. Загальні положення

1. Орієнтовний план консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади у 2014 році (далі – План) підготовлено на  виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» .

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також      забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, області та району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та вивчення громадської думки проводяться із залученням Громадської ради при райдержадміністрації.  

5. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у фор-мі публічного громадського обговорення щодо: проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних актів; проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

 

ІІ. Основні положення

Назва питання

Форма та способи проведення консультацій з громадськістю

Термін проведення консультацій

Структурні підрозділи райдержадміністрації, що здійснюють консультації з громадськістю

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за проведення консультацій

1.             

Обговорення законопроектів, проектів постанов Кабінету Міністрів України з питань реформування галузей, проектів державних програм, проектів рішень районної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, нормативно-правових актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства

Громадські слухання, засідання «круглих столів», електронні

консультації

Протягом року, по мірі надходження проектів

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

2.             

Вивчення громадської думки щодо актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних процесів у країні, області та районі

Проведення соціологічних досліджень (опитування, анкетування)

Протягом року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Самохіна Лариса Олександрівна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації,

т. 5-24-98

3.             

Про організацію та харчування дітей в навчальних закладах району

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації, громадські обговорення із залученням Громадської ради при райдержадміністрації

Січень

Відділ освіти райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47

4.             

Про підсумки соціально-економічного розвитку району у 2013 році, завдання на 2014 рік

Засідання колегії райдержадміністрації, засідання Громадської ради при райдержадміністрації

Лютий

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96

5.             

Стан соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав

Засідання круглого столу

Лютий

Управління праці та соціального захисту населення спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Іванова Валентина Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

т.5-24-39

6.             

Про реалізацію заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Шевченка

Засідання круглого столу

Лютий

Відділ культури і архіву райдержадміністрації

Яремко Інна Федорівна, виконуючий обов’язки начальника відділу культури і архіву райдержадміністрації,

т.5-20-47

7.             

Про проект районної програми розвитку фізичної культури і спорту у Миргородському районі на 2014 рік

Засідання круглого столу

Лютий

Сектор у справах сім'ї,  молоді та спорту райдержадміністрації

Дорогань Володимир Петрович, завідувач сектору у справах сім'ї,  молоді та спорту райдержадміністрації,

т.5-32-06

8.             

Про хід виконання районної Програми «Шкільний автобус» та організацію підвозу учнів та вчителів навчальних закладів району

Засідання колегії райдержад-міністрації

Березень

Відділ освіти райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47

9.             

Звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік

Зустріч з громадськістю, електронні консультації на веб-сторінці райдержадміністрації

Березень

Фінансове управління райдержадміністрації

Синяговська Марина Борисівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації,

т.5-20-80

10.          

Про підсумки соціально-економічного розвитку та виконання бюджету району за І квартал 2014 року

Розширене засідання колегії райдержад-міністрації

Квітень

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96,

Синяговська Марина Борисівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації,

т.5-20-80

11.          

Про стан соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранів Великої Вітчизняної війни

Засідання круглого столу

Квітень

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Іванова Валентина Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

т.5-24-39

12.          

Про підготовку до літнього відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків у 2014 році

Засідання круглого столу

Квітень

Відділ освіти, сектор у справах сім'ї,  молоді та спорту райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47,

Дорогань Володимир Петрович, завідувач сектору у справах сім'ї,  молоді та спорту райдержадміністрації,

т.5-32-06

13.          

Про підготовку та відзначення 205-річчя від дня народження М.В.Гоголя

Засідання круглого столу

Квітень

Відділ культури і архіву райдержадміністрації

Яремко Інна Федорівна, виконуючий обов’язки начальника відділу культури і архіву райдержадміністрації,

т.5-20-47

14.          

Про стан реалізації районної Програми «Від творчого вчителя до обдарованої дитини»

Засідання круглого столу

Травень

Відділ освіти райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47

15.          

Про дотримання конституційних прав і свобод громадян (до Дня Конституції України)

Засідання круглого столу

Червень

Відділ організаційно-кадрової роботи, юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Самохіна Лариса Олександрівна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації,

т. 5-24-98,

Ушаков Олег Анатолійович, завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

16.          

Про стан виконання державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Засідання круглого столу

Червень

Відділ освіти райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47

17.          

Про підсумки соціально-економічного розвитку та виконання бюджету району за І півріччя 2014 року

Розширене засідання колегії райдержад-міністрації

Липень

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96,

Синяговська Марина Борисівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації,

т.5-20-80

18.          

Підвищення дієвості соціального захисту громадян

Засідання круглого столу

Липень

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Іванова Валентина Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

т.5-24-39

19.          

Про Концепцію державної цільової національно-культурної програми розвитку музейної справи на період до 2018 року

Розширене засідання ради відділу культури і архіву райдержадміністрації

Серпень

Відділ культури і архіву райдержадміністрації

Яремко Інна Федорівна, виконуючий обов’язки начальника відділу культури і архіву райдержадміністрації,

т.5-20-47

20.          

Підсумки розвитку освіти району в 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014-2015 роки

Районна конференція педагогічних працівників

Серпень

Відділ освіти райдержадміністрації

Кошляк Анатолій Юрійович, начальник відділу освіти райдержадміністрації,

т.5-27-47

21.          

Про діяльність органів опіки та піклування щодо недопущення насильства над неповнолітніми.

Засідання Координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації

Вересень

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Чорноморець Людмила Миколаївна, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації,

т.5-25-13

22.          

Про стан криміногенної ситуації в районі та профілактика правопорушень

Засідання Громадської ради при райдержадміністрації

Вересень

Відділ організаційно-кадрової роботи, головний спеціаліст апарату райдержадміністрації

Яковенко Сергій Миколайович, головний спеціаліст апарату райдержадміністрації,

т.5-22-40

23.          

Про підсумки соціально-економічного розвитку та виконання бюджету району за 9 місяців 2014 року

Розширене засідання колегії райдержад-міністрації

Жовтень

Відділ економічного розвитку і торгівлі, фінансове управління райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96,

Синяговська Марина Борисівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації,

т.5-20-80

24.          

Про стан виконання районної Програми зайнятості населення до 2017 року

Засідання круглого столу

Жовтень

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Іванова Валентина Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

т.5-24-39

25.          

Стан реалізації державної політики з питань захисту прав дітей

Засідання круглого столу

Листопад

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Чорноморець Людмила Миколаївна, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації,

т.5-25-13

26.          

Про проект Програми еконо-мічного і соціального розвитку Миргородського району на 2015 рік

Громадські обговорення, електронні консультації

Листопад-грудень

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96

27.          

Соціальна та трудова адаптація осіб з обмеженими фізичними можливостями

Засідання круглого столу

Грудень

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Іванова Валентина Іванівна, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

т.5-24-39

28.          

Про підготовку та відзначення 360-річчя від дня народження Данила Павловича Апостола

Засідання круглого столу

Грудень

Відділ культури і архіву райдержадміністрації

Яремко Інна Федорівна, виконуючий обов’язки начальника відділу культури і архіву райдержадміністрації,

т.5-20-46

29.          

Про проект Програми розвитку малого підприємництва у Миргородському районі на 2015-2016 роки

Засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Грудень

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Мантула Тетяна Михайлівна, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

т.5-40-96

30.          

Обговорення Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2015 рік

Електронні консультації

Грудень

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Самохіна Лариса Олександрівна, головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації,

т. 5-24-98

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                    (підписано)                           С.М.Данилевський

 

 

Наверх ↑