Паспорт Дозвільного центру

Версія для друкуВерсія для друку

ПАСПОРТ

ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Миргородський район Полтавська область

станом на 01.01.2014 року

1. Загальні дані:

Дата створення

30.08.2005

Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру

Розпорядження голови райдержадміністрації № 37 від 30.02.2012 «Про діяльність дозвільного центру районної державної адміністрації»

Місцезнаходження

37600, Полтавська область, місто Миргород, вул. Гоголя, 120

Поштова адреса (у разі наявності)

37600, Полтавська область, місто Миргород, вул. Гоголя, 120

Телефон, факс, електронна пошта

Тел. 0535555393, Е-mail: petlub@ukr.net, mirgor_rda@adm-pl.gov.ua

Прізвище, ім’я, по батькові державного адміністратора

Петленко Любов Володимирівна

Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків)адміністратора

Розпорядження голови райдержадміністрації від 15.12.2011 № 90-к «Про переведення Петленко Л.В.»

Адреса веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

-

Розклад роботи

Державний адміністратор:

понеділок - четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів)

перерва з 12.00 до 13.00

Дозвільні органи:

щосереди з 9.00 до 11.00

Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА/МВК, що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Голова районної державної адміністрації Волошко О.В.,

тел.0535552058

Кількість населення територіально –

адміністративної одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

На 01.01.2014 – 33,0 тис.чол.

Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

Всього – 1086

Юридичних осіб – 357

Фізичних осіб – підприємців – 729

 

2. Матеріально-технічна база:

Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше

ЦНАП

Кількість кімнат

1

Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

1

 Наявність оргтехніки:

2.5.1. персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2. копіювальний апарат (шт.)

2.5.3. принтер (шт.)

2.5.4. сканер (шт.)

2.5.5. телефонний апарат (шт.)

2.5.6. телефон-факс (шт.)

 

1

-

1

-

1

-

Забезпеченість канцелярськими товарами

+

Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет - ресурсів з законодавчою базою України

+

Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

+

 

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного Центру:

3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

5

3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

-

3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі Центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи наприклад: МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба),  тощо)

1. Миргородський районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

2. Управління ветеринарної медицини в Миргородському районі.

3. Відділення ДАІ Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області.

4. Управління Держземагенства в Миргородському районі Полтавської області.

3.1.3 Інших учасників

 

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення:

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

-

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

-

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області, комплект комп’ютерної техніки

 

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються у Дозвільному Центрі (із зазначенням дозвільних органів):

1. Миргородський районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області:

декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

2. Управління ветеринарної медицини в Миргородському районі:

експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків;

 

експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів):

переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

 

3. Відділення ДАІ Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області

дозвіл на перевезення небезпечних вантажів

 

4. Управління Держземагенства в Миргородському районі Полтавської області

висновок до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

6. Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:

1 Держпідприємництва України – .

2.Органів місцевого самоврядування – .

3. Центральних/місцевих органів влади – .

 

Державний адміністратор                      Петленко Л.В.

Наверх ↑