Схема планування території Миргородського району Полтавської області

Версія для друкуВерсія для друку

Схема планування території Миргородського району Полтавської області

 

         На виконання урядових доручень та відповідно до «Програми розроблення Схеми планування території Миргородського району на 2012-2014 роки», прийнятої рішенням п’ятнадцятої сесії VI скликання Миргородської  районної ради від 15 че-рвня 2012 року, розроблено основний містобудівний проект району «Схема плану-вання території Миргородського району Полтавської області», генеральний проек-тувальник - ДП УНДІПМ "Діпромісто". Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему пла-нування території України», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. «Схема планування території Миргородського району Полтавської області» отримала позитивний експертний висновок Державного підприємства "Укрдержбудекспертиза". Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Необхідність розроблення «Схеми планування території Миргородського району Полтавської області» виникла у зв’язку із закінченням терміну дії попередньої роботи «Проект районной планировки Миргородського административного района Полтавской области» («Харьковпроект», 1990 г.), а також змінами, які відбулися в соціально-економічній, законодавчій та містобудівній діяльності країни. Пропозиції проекту сформовані на розрахунковий строк, що складає 20-25 років – 2036 р. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях». Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової карти Миргородського району Полтавської області, створеної ДП "Київгеоінформатика".

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑