Відділ культури Миргородської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

адреса

36700, м. Миргород, вул. Незалежності, 20/17

тел./факс

(05355) 5-20-47, ф. (05355) 5-31-01

е-пошта

vkamyrgrda@adm-pl.gov.ua

начальник

Халдай Наталія Василівна

 
Відділ культури і архіву Миргородської районної державної адміністрації утворюється головою Миргородської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань
 

Основними завданнями відділу є:

 

в галузі культури:

забезпечення реалізації державної політики в галузі культури;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступність до усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

сприяння збереженню культурної спадщини;

гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 

в галузі туризму:

забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму;

організація роботи щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у туристичній сфері.

 

в архівній галузі:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

координація  діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

архівні документи відділу посвідчуються начальником та скріплюються гербовою печаткою відділУ.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) забезпечує у межах своїх повноважень прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2) вносить пропозиції щодо проекту бюджету району.

3) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно – правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

6) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

7) готує самостійно або з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

9) готує (бере участь у підготовці)  проекти угод,. договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

11) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

13) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

14) контролює органи місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень органів виконавчої влади та надає методичну допомогу з цих питань.

15) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

16) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

19) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

20) забезпечує захист персональних даних.

21) виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів для закладів культури і мистецтв, туризму, що фінансуються з районного бюджету.

22) здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних сіл, селищ району.

23) вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних сіл, селищ району та погоджує їх Статути.

24) погоджує штатні розписи підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних сіл, селищ району.

25) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних сіл, селищ району та проводить моніторинг  їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

в галузі культури та охорони культурної спадщини:

1)    створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

2) формує та подає у встановленому порядку пропозицій щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

сприяння занесенню музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

сприяння занесенню об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесенню змін до нього.

3) подає інформації про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.

4) забезпечує участь у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на відповідній території осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

5) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності.

6) веде контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

7) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

8) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

9) виконує функції замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

10) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

11) веде контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування.

12) у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.

13) вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробка поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

14) вивчає та аналізує релігійні ситуації та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі району.

15) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

16) забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

17) Забезпечення виготовлення, складання і передачі управлінню культури Полтавської облдержадміністрації наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.

18) забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

19) визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.

20) встановлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

21) проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

22) погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Мінкультури відповідно до закону.

23) погоджує розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони.

24) погоджує відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

25) видає дозволи на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.

26) видає дозволи на відновлення земляних робіт.

27) веде облік (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

28) запобігає прояви розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні.

29) готує проекти розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхилення від них.

30) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини.

31) контролює виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

32) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

33) керує в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління районної державної адміністрації.

34) зміцнює міжнародні і міжрегіональні культурні зв'язки.

35) веде облік проведення гастрольних заходів і подання управлінню культури Полтавської облдержадміністрації відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

36) проводе роз'яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

37) подає інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

38) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

в галузі туризму:

1) організовує роботу з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах туризму.

2) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку туризму, формуванні напрямів   інвестиційної   політики   та  підготовки   пропозицій   із   зазначених

питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

3) готує пропозиції до проектів обласного і місцевих бюджетів.

4) готує пропозиції щодо реформування і розвитку туризму, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації.

5) здійснює контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень.

6) розробляє і впроваджує заходи для захисту місцевих туристичних ресурсів.

7) забезпечує участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів.

 

в архівній галузі:

1) складає і, за погодженням з Державним архівом Полтавської області, подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на територій району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує Державний архів Полтавської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

7) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

8) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

9) передає Державному архіву Полтавської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

10) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

11) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмово обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

12) погоджує номенклатури справ установ, інструкції з діловодства, положення про архівні підрозділи та експертні комісії установ, підприємств, організацій, які знаходяться в зоні комплектування.

Наверх ↑