Законодавство

Версія для друкуВерсія для друку

 

Кодекси

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-VI

Закони України

Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 року № 5203-VI

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6.09. 2005 року № 2806-IV(із змінами);

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 року № 3392-IV

Закон України "Про внесення змін до деякий законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва" від 21.04.2011 р. №3263-VI

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо проведення електронної реєстрації" від 19.10.2010 року № 2609-VI

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 року № 755-15

Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів від 20 лютого 2013р. №118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів від 30 січня 2013 р. № 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів від 30 січня 2013 р. № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги"

Постанова Кабінету Міністрів від 3 січня 2013 р. № 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів від 25 серпня 2010 року № 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства"

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 685 "Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 77 "Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 724 "Деякі питання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 "Про затвердження методики визначення собівартості платних адміністративних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

Накази

Наказ Мінекономрозвитку від 12.01.2012 року № 28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання"

Наказ Держкомпідприємництва від 03.07.2009 № 114 "Про затвердження Примірної форми анкети"

Розпорядження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 

 

Розпорядження голови райдержадміністрації

Розпорядження голови РДА від 19.04.2013 № 101 "Про утворення центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 02.09.2013 № 179 "Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Миргородської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 24.10.2014 № 192 "Про затвердження Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг Миргородської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 16.06.2017 № 134 "Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Миргородської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 26.11.2014 № 215 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Миргородської районної державної адміністрації"

 

 

 

Наверх ↑