111

Пенсійне забезпечення слабкої статі

Версія для друкуВерсія для друку

Пенсійне забезпечення слабкої статі

 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) встановлено однаковий пенсійний вік для чоловіків і жінок — 60 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж. При цьому після досягнення 60-річного віку на пенсію виходитимуть жінки які народилися після 01 04.1961. Це буде відбуватися після квітня 2021 року. Сьогодні на пенсію можуть виходити жінки у віці 58 років і старші. Жінки, які наро­дилися з 01.10.1959 по 31.03.1960, ви­ходитимуть на пенсію в 58 років 6 місяців; ті котрі народилися з01.04.1960 по 30. 09.1960 — в 59 років, а ті жін­ки, які народилися з 01.10.1960 по 31.03.1961 —у 59 років 6 місяців.

Чинним законодавством передбаче­но можливість призначення пенсій зі зниженням пенсійного віку (на піль­гових умовах). Зокрема, відповідно до статті 114 Закону 1058 право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи мають:

1. Жінки, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на ро­ботах з особливо шкідливими і особли­во важкими умовами праці за спис­ком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Ка­бінетом Міністрів України, та за резуль­татами атестації робочих місць — піс­ля досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 20 років, із них не менш як 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення 50-річного віку пра­во на пенсію за віком на пільгових умо­вах мають жінки 1975 року народжен­ня і старші після досягнення ними та­кого віку:

Таблиця №1

Пенсійний вік

Час народження

45 р.

по 31.03.1970 включно

45 р. 6 міс.

3 01.04.1970 по 30.09.1970

46 р.

3 01.10.1970 по 31.03.1971

46 р. 6 міс.

3 01.04.1971 по 30.09.1971

47 р.

3 01.10.1971 по 30.03.1972

47 р. 6 міс.

3 01.04.1972 по 30.09.1972

48 р.

3 01.10.1972 по 31.03.1973

48 р. 6 міс.

3 01.04.1973 по 30.09.1973

49 р.

3 01.10.1973 по 31.03.1974

49 р. 6 міс.

3 01.04.1974 по 30.09.1974

50 р.

з 01.10.1974 по 31.12.1975

За відсутності в жінок 20 років страхо­вого стажу в перед до 1 квітня 2024 ро­ку пенсію за віком на пільгових умо­вах призначатимуть за наявності в них на дату досягнення віку, зазначеного вище, страхового стажу згідно з таб­лицею 2:

Таблиця №2

з 0104.2015 по 31.03.2016- не менше 15 років 6 місяців;

з 01.04.2016 по 31.03.2017 — не менше 16 років;

з 01.04.2017 по 31.03.2018 — не менше 16 років 6 місяців;

з 01.04.2018 по 31.03.2019- не менше 17 років;

з 01.04.2019 по 31.03.2020 — не менше 17 років 6 місяців:

з 01.04.2020 по 31.03.2021 — не менше 18 років;

з 01.04.2021 по 31.03.2022 року— не менше 18 років 6 місяців;

3 01.04.2022 по 31.03.2023- не менше 19 років;

3 01.04.2023 по 31.03.2024 року— не менше 19 років 6 місяців.

Жінкам, які не мають 7 років 6 місяців стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, але мають не менш як половину стажу на зазначених роботах, за наявності необхідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону — на 1 рік 4 місяці за кожен повний рік такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного ві­ку для жінок застосовується також у пе­ріод збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

2. Жінки, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливи­ми і важкими умовами праці за спис­ком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Ка­бінетом Міністрів України, та за резуль­татами атестації робочих місць — піс­ля досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років, із них не менш як 10 років на зазначе­них роботах.

До досягнення 55-річного віку пра­во на пенсію за віком на пільгових умо­вах мають жінки 1970 року народжен­ня і старші після досягнення ними та­кого віку:

Таблиця №3

Пенсійний вік

Час народження

50 років

по 31.03.1965 включно

50 років 6 місяців

3 01.04.1965 по 30.09.1965

51 рік

3 01.10.1965 по 31.03.1966

51 рік 6 місяців

3 01.04.1966 по 30.09.1966

52 роки

з 01.10.1966 по 31.03.1967

52 роки 6 місяців

3 01.04.1967 по 30.09.1967

53 роки

3 01.10.1967 по 31.03.1968

53 роки 6 місяців

з 01.04.1968 по 30.09.1968

54 роки

3 01.10.1968 по 31.03.1969

54 роки 6 місяців

3 01.04.1969 по 30.09.1969

За відсутності 25 років страхового стажу в період до 1 квітня 2024 року пенсію за віком на пільгових умовах призначатимуть за наявності на дату досягнення пенсійного віку такого стра­хового стажу:

    Таблиця №4

з 01.04.2015 по 31.03.2016- не менше 20 років 6 місяців;

3 01.04.2016 року по 31.03.2017- не менше 21 року;

3 01.04.2017 року по 31.03.2018 — не менше 21 року 6 місяців;

3 01.04.2018 року по 31.03.2019- не менше 22 років;

3 01.04.2019 року по 31.03.2020 — не менше 22 років 6 місяців;

3 01.04.2020 року по 31.03.2021 - не менше 23 років;

3 01.04.2021 по 31.03.2022 — не менше 23 років 6 місяців;

3 01.04.2022 по 31.03.2023- не менше 24 років;

з 01.04.2023 по 31.03.2024- не менше 24 років 6 місяців.

Жінкам, які не мають 10 років стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності відповідного страхового стажу пенсію на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом 1 частини пер­шої статті 26 Закону 1058, на один рік за кожні два роки такої роботи.

 

Наверх ↑