Соціальна послуга догляду вдома

Версія для друкуВерсія для друку

Соціальна послуга догляду вдома

 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 запроваджено “Державний стандарт догляду вдома”, який визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають цю послугу.

Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги догляду вдома, визначення тарифу платної послуги догляду вдома.

Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника - структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Миргородської райдержадміністрації, або суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем соціальної послуги або його законним представником та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати:

звернення (подання заяви) отримувачем соціальної послуги або його законного представника (законним представником);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідного запиту структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Соціальна послуга догляду вдома надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу. З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання. Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору. Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. Строки надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома. Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

Детальну інформацію громадяни Миргородського району можуть отримати за адресою:

 

м. Миргород,

вул. Я. Усика, 15,

тел. 5-31-21

 

 

Соціальний працівник

відділення соціальної допомоги вдома         Кравчук О.С. 

Наверх ↑