Генеральний план с. Єрки

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с. Єрки

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Ярмаки, Єрки та Ємці Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням  восьмої сесії сьомого скликання Ярмаківської сільської ради від 31 серпня 2016 року, на підставі  рішення восьмої сесії сьомого скликання Ярмаківської сільської ради від 31 серпня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Єрки Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Полтаваоблколхозпроект» у 1969 році. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с. Єрки, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Єрки рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Єрки Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с. Єрки Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять другої  сесії сьомого скликання Ярмаківської сільської ради від 16 березня 2018 року.

 

 

Наверх ↑