Інвестиційний паспорт району

Версія для друкуВерсія для друку

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ РАЙОНУ

 

І Н В Е С Т И Ц ІЙ Н И Й    П А С П О Р Т

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СТАНОМ НА 01.01.2016

 

1. ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

 

Миргородська районна державна адміністрація

 

Поштові реквізити: 37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 120

Телефони (05355) 5-20-58

Факс (05355) 5-20-58

Адреса електронної пошти: E-mail: mirgor_rda@adm-pl.gov.ua

 

Голова Миргородської районної державної

адміністрації

Коваленко Юрій Миколайович

(05355) 5-20-58

Голова Миргородської районної ради

Яринич Леонід Миколайович

 (05355) 5-25-24

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

 

2.1. Географія і природний потенціал

 

Районний центр

місто Миргород –місто обласного підпорядкування

Постійне населення м.Миргород – 38,8 тис.осіб

Постійне населення району – 32,0 тис.осіб

Площа

1,54 тис. кв. км, 5,5 % від території Полтавської області,

4 місце серед районів області

Відстані

Відстань від міста Миргород до міста Полтави

залізницею – 105 км

шосейними дорогами – 100 км

Географічні дані

По території району протікає 6 річок, з них найбільші:

Псьол – довжиною 39 км

Хорол – довжиною 91 км

Район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні.

Середньорічні температури:

літня + 16,50С, зимова – 6,10С

Кількість опадів 502 мм

Кордони

Межує з Гадяцьким, Зінківським, Шишацьким, Великобагачанським, Хорольським, Лубенським, Лохвицьким районами Полтавської області.

По території району державний кордон не проходить

Населення

Чисельність постійного населення на 01.01.2016 становить 32,0 тис.осіб, у тому числі:

міського – 5,0 тис.осіб, 15,6 %

сільського – 27,0 тис.осіб, 84,4 %

 

2.2. Промисловість

 

Район багатий на корисні копалини. У межах району виявлені нафта, газ, буре кам’яне вугілля, торф, кам’яна сіль. Одне із перших нафтогазоконденсатних родовищ – Великосорочинське.

Будівельні матеріали представлені запасами гіпсу, пісковика, каоліновими і гончарними глинами, гравієм, що залягають на першій надпойменній терасі ріки Псьол між Великими Сорочинцями і Матяшівкою.

Територіальний потенціал розвитку визначається вигідним значним природо-ресурсним, виробничим, а також інвестиційною привабливістю. Територія району є комфортною для життєдіяльності населення, розвитку сільського господарства та рекреаційного господарства.

На сьогодні промислова продукція випускається лише на малих підприємствах.

Пріоритетний напрям у промисловій галузі – модернізація промислових виробництв та технологій з метою виробництва конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринку промислової продукції.

 

2.3. Агропромисловий комплекс

 

Кількість сільськогосподарських підприємств – 22

фермерських господарств – 46

 

Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) складає 124,0 тис.га, з них:

 

ріллі                             100,6 тис.га

пасовищ                       10,2 тис.га

 

Обсяг сільськогосподарського виробництва (у порівняних цінах 2010 року). 858,0  млн.грн.

Структура сільськогосподарського виробництва:

- рослинництво             - 81,8 %

- тваринництво             - 18,2 %

 

Основні галузі рослинництва: вирощування зернових, цукрових буряків, насіння соняшнику, сої, ріпаку картоплі, овочів.

Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство, птахівництво.

 

2.4. Мале підприємництво

 

Галузь

Кількість МП

Питома вага

Всього

81

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

21

26,0

Промисловість

9

11,1

Будівництво

6

7,4

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

10

12,3

Інші галузі

35

43,2

 

2.5. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Експорт            -

Імпорт              -

Баланс             -

 

2.5.1. Зовнішньоторговельний обіг

 

Експорт            -

Імпорт              -

Баланс             -

 

 

2.5.2. Галузі, в які вкладені кошти іноземних інвесторів

 

Станом на 01.01.2016 на території району діють  2 підприємства з іноземними інвестиціями - сільськогосподарські підприємства.

 

2.5.3. Капітальні інвестиції

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій за 2015 рік – 76,8 млн.грн.

За 2014 рік освоєно (використано) капітальних інвестицій 42,4 млн.грн.

 

Залучення інвестицій в економіку району сприяє поширенню застосування інноваційних технологій, зокрема енергозберігаючих. Основною проблемою в справі запровадження інновацій є те, що район сільськогосподарський. Тому інвестиції надходять в основному у невиробничу сферу.

 

2.6. Туризм

 

Миргородський район є перспективним для розвитку різних типів туризму: оздоровчий (санаторії, дитячі оздоровчі табори, профілакторії, турбази), кваліфікований, з активним способом пересування (кінний, водний, велосипедний, культурно-пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний паломницький).

Сьогодні для гостей пропонуються туристично-екскурсійні об’єкти:

садиба музей Муравйових-Апостолів їх родинний парк в селі Хомутець;

Спасо - Преображенська церква в селі Великі Сорочинці;

літературно-меморіальний музей М.В.Гоголя  та краєзнавчий музей в селі Великі Сорочинці;

батьківщина Капністів в селі Велика Обухівка;

славнозвісний кінний завод в селі Дібрівка;

маєтності Давида Гурамішвілі в селі Зубівка;

батьківщина знаменитого бандуриста Володимира Кабачка в с.Петрівці;

неповторні природні ландшафти річки Псьол та Остапівське водосховище.

Маршрут «зеленого туризму» пролягає через районний складовий кластеру: Полтава – Миргород – Великі Сорочинці.

Етнографічний маршрут Миргород - Попівка – Велика Грем’яча - Хомутець - Білики - Великі Сорочинці з використанням народних промислів та ремесел (глина-кераміка, гребішечники, вишивка, лоза, різьба по дереву).

Щорічно в серпні місяці у селі Великі Сорочинці проводиться Національний Сорочинський ярмарок. Керівник проекту «Сорочинський ярмарок» – Світлана Свищева. Генеральний розпорядник – ТОВ «Сорочинський ярмарок» (видовищно – розважальна діяльність).

Учасниками Національного Cорочинського ярмарку щорічно є близько тисячі підприємств, фірм, організацій, закладів, установ, приватних підприємців з усієї України, а база даних ТОВ «Сорочинський ярмарок» налічує їх десятки тисяч.

 

3. ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ

 

3.1. Транспортні комунікації

 

Транспортна мережа загального користування:

 

Експлуатаційна довжина:

залізничних колій                                                        50 км

автомобільних доріг загального, державного,

республіканського і місцевого значення                   1233,77 км

у тому числі:

з твердим покриттям                                                   812,5 км

ґрунтових доріг                                                            421,27 км

Питома вага автомобільних доріг

з твердим покриттям                                                   65,9 %

Кількість мостів                                                             22

 

3.2. Телекомунікаційні системи

 

Територія району охоплена мережею підприємств зв’язку: Укртелеком, UTEL, MTC, Лайф, Київстар, Білайн.

 

3.3. Фінансово-кредитна система

 

У населених пунктах району діють  6  територіально відокремлених безбалансових відділень     ПАТ «Ощадбанк».

 

3.4. Культура та дозвілля

 

Заклади культури клубного типу          41

Музичні школи                                       2

Музеї                                                      2

Бібліотеки                                              29

Об’єкти туристичного показу               179

 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2015 РІК

(млн. гривень)

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)

-

Валова продукція сільського господарства - всього

858,0

у тому числі: продукція рослинництва

702,0

           продукція тваринництва

156,0

Капітальні інвестиції

76,8

Прибуток прибуткових господарств

190,0

Роздрібна торгівля

56,0

Обсяг реалізованих послуг населенню

0,3

 

4.1. Кількість штатних працівників за 2015 рік

 

Загалом, тис.осіб

5,6

 

4.2. Доходи і видатки місцевого бюджету Миргородського району за 2015 рік

(млн. гривень)

Доходи – всього

266,0

Видатки – всього

241,0

 

4.3. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2015 рік

(гривень)

Загалом

2946,0

 

5. ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ОБҐРУНТУВАНЬ

 

5.1. Земельний фонд району за 2015 рік

(тис. гектарів)

Загальна площа

153,9

у тому числі:

 

1. Ліси

14,3

2. Сільськогосподарські угіддя

124,0

у т.ч. рілля

100,6

3. Болота

4,5

4. Водойми

2,1

5. Земля під забудовою

4,9

у т.ч. - земля під дорогами

0,9

6. Інші землі

3,3

 

6. СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

6.1 Середня освіта

- Загальноосвітні навчальні заклади   21

Кількість дітей у закладах                     2,2 тис. осіб

 

6.2. Дошкільні заклади

- Дошкільні заклади                               22

Кількість дітей у закладах                     0,6 тис. осіб

 

6.3. Професійна освіта

 

- Вищі навчальні заклади

І –ІІ рівня акредитації                          1

(Хомутецький ветзоотехнікум

Полтавської державної аграрної академії)

 

6.4. Заклади охорони здоров’я:

 

- Центральна районна лікарня – 1

Кількість лікарняних ліжок – 370

(на одну тисячу населення – 12 одиниць)

- Станція швидкої медичної допомоги – 1

- Комунальний заклад Миргородський центр первинної

медико-санітарної допомоги – 1,

до складу якого входять:

- амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 14

- фельдшерсько-акушерські пункти – 29

 

6.5. Фізична культура та спорт

 

Кількість осіб, що займаються спортом                               2400

Кількість осіб, що залучені до занять

у дитячо-юнацьких спортивних школах                                 219

Кількість тренерів, що проводять заняття                                 9

Спортивні зали , одиниць                                                          21

Спортивні майданчики, одиниць                                               65

Підприємства, установи, організації, де

проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць         48

Дитячо-юнацькі спортивні школи, одиниць                                1

 

Перелік

земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

що пропонуються для продажу чи передачі в оренду

під реалізацію інвестиційних проектів

 

№ п/п

Місцезнаходження земельної ділянки (населений пункт)

Площа,

га

Наявність інженерних мереж та комунікацій

Власник земельної ділянки, № телефону контактної особи

Можливі варіанти використання ділянки

1

Шахворостівська сільська рада

14,60

на відстані 100 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

2

Шахворостівська сільська рада

11,50

на відстані 1300 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне промислове використання

3

Біликівська сільська рада

12,55 (без обмежень 6,15)

на відстані 200 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

4

Великосорочинська сільська рада

0,25

на відстані 200 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

5

Біликівська сільська рада

3,25

на відстані 400 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання / для риборозведення

6

Біликівська сільська рада

2,00

на відстані 150 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

7

Біликівська сільська рада

31,78

на відстані 150 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

8

Гаркушинська сільська рада

2,90

на відстані 50 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне промислове використання

9

Гаркушинська сільська рада

0,30

на відстані 500 м

Миргородська РДА (05355)5-20-58

Комерційне використання

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів незавершеного будівництва,

які потребують додаткових інвестицій

 

Місцезнаходження об’єкту (населений пункт)

Призначення об’єкту

Можливість перепрофілювання об’єкту

% будівельної готовності

Власник об’єкту та № телефону контактної особи

Село Великі Сорочинці

Дитячий садок

Збереження профілю

50

Великосорочинська сільська рада (05355)31542

Село Дібрівка

4-х кв. житловий будинок

Збереження профілю

60

Державне підприємство «Дібрівський кінний завод №62» (05355)34384

Село Петрівці

Спортивно-оздоровчий комплекс

Збереження профілю

30

Державне підприємство «СГП ім. Іваненка» (05355)32536

Село Вовнянка

Школа

Перепрофілювання

90

Вовнянська сільська рада (05355)32342

Село Солонці

Школа

Перепрофілювання

40

Солонцівська сільська рада (05355)31431

 

 

Наверх ↑