Генеральний план с. Великі Сороченці

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану с. Великі Сороченці

Пояснювальна записка до планузонування с. Великі Сороченці

     На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генерального плану  с. Великі Сорочинці  Миргородського району на 2016-2017 роки на підставі  рішення  Великосорочинської сільської ради від 09 листопада 2012 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с. Великі Сорочинці  Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Інститут Харківпроект" (м. Харків).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Діпромісто.» у 1993 році. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с. Великі Сорочинці, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с. Великі Сорочинці розраховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Інститут Харківпроект».

Проект  «Генеральний план с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням сорок сьомої позачергової сесії сьомого скликання Великосорочинської сільської ради від 25 червня 2019 року.

 

Наверх ↑