Генеральний план с.Деркачі

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генплану с.Деркачі

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генеральних планів сіл Шахворосівка, Трудолюб, Любівщина, Малинівка, Деркачі Миргородського району на 2016-2017 роки», прийнятої рішенням № 01  сьомої сесії сьомого  скликання Шахворостівської сільської ради від 26 вересня 2016 року, на підставі  рішення сьомої сесії сьомого скликання Шахворостівської сільської ради від 26 вересня 2016 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план с.Деркачі Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).  Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план не розроблявся. Необхідність розроблення  генерального плану виниклика новим соціально-економічним станом с.Деркачі, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану с.Деркачі рораховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти с.Деркачі Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ «Консультаційний центр».

Проект  «Генеральний план с.Деркачі Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням дванадцятої  сесії сьомого скликання Шахворостівської сільської ради від 14 липня 2017 року.

Наверх ↑