Генеральний план смт. Комишня

Версія для друкуВерсія для друку

Пояснювальна записка до генерального плану смт. Комишня

На виконання урядових доручень, відповідно до «Програми забезпечення розроблення  генерального плану смт. Комишня, Миргородського району на 2017-2018 роки», прийнятої рішенням тринадцятої сесії сьомого  скликання Комишнянської селищної ради від 28 лютого 2017 року, на підставі  рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Комишнянької селищної ради від  28 лютого 2017 року розроблено містобудівний проект  «Генеральний план смт.Комишня Миргородського району Полтавської області», генеральний проектувальник – ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава). Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Схеми планування території Миргородського району Полтавської області, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. Попередній генеральний план населеного пункту  розроблений інститутом «Харківпроект» у 1968 році. Необхідність розроблення нового генерального плану викликана новим соціально-економічним станом смт.Комишня, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема. . Основні показники генерального плану смт. Комишня  розраховані на етап 20 років. Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Графічна частина проекту розроблена в програмному забезпеченні Digitals, а також електронної цифрової карти смт. Комишня Миргородського району Полтавської області, створеної ТОВ "Консультаційний центр" (м. Полтава).

Проект  «Генеральний план смт. Комишня  Миргородського району Полтавської області» затверджено рішенням двадцять сьомої позачергової сесії сьомого скликання Комишнянської селищної ради від 13 липня 2018 року.

 

 

 

 

 

Наверх ↑