Програма соціального і економічного розвитку Миргородського району на 2020 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Програма

економічного і соціального розвитку

Миргородського району
на 2020 рік

 

Зміст

ВСТУП ……………………………………………………………………………...3

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за 2019 рік …………...4

2. Мета, завдання та заходи економічного і

 соціального розвитку у 2020 році……………………………………….42

3. Джерела фінансування програми економічного і

соціального розвитку на 2020 рік………………………………………...57

Додатки:

 Бюджет розвитку району на 2020 рік…………………………………….

 Перелік районних програм,

які передбачається фінансувати в 2020 році……………………………..

 Перелік інвестиційних проектів,

які планується реалізувати в 2020 році………………………………….

 

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2020 рік (далі - Програма) розроблена сектором економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації разом з структурними підрозділами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385) та Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 років(рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 575).

Відповідно до пріоритетів розвитку та існуючих проблем в Програмі визначено мету, завдання і заходи економічного та соціального розвитку в наступному році

Основною метою Програми економічного та соціально розвитку району на 2020 рік є створення умов для підвищення життєвого рівня населення району, в умовах завершення процесу децентралізації, вирішення соціальних проблем на основі розвитку економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом упровадження нових високотехнологічних енергозберігаючих технологій, освоєння випуску нових видів продукції, ефективного використання наявних природних, мінерально-сировинних та трудових ресурсів.

У сучасних умовах першочергового значення набуває забезпечення соціальних стандартів, реалізація заходів з енергозбереження та пошук позабюджетних джерел економічного зростання регіону. Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх та зовнішніх можливостей району.

 

 

 

 

І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2019 РІК

 

За результатами оцінки діяльності райдержадміністрацій за дев’ять місяців 2019 року Миргородський район займає 9-12 місце серед районів Полтавської області.

За напрямом «Економічна ефективність» район займає 13 місце, «Фінансова самодостатність» - 2-3 місце, «Населення та ринок праці» - 12 місце., «Житлово-комунальне господарство» - 22 місце., «Доступність та якість послуг у сфері освіти, охорони здоров’я» - 2 місце. По доходах місцевих

бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення Миргородський район посів шосте місце, на 1 особу припадає 5583,1 грн.

         За останніми даними Головного управління статистики в Полтавській

області, станом на 01.09.2019 року чисельність наявного населення Миргородського району становить 29845 осіб., що на 454 особи менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

В період впровадження реформи децентралізації влади, а також реформування галузей охорони здоров’я і освіти в районі забезпечено умови для збереження економічної стабільності в усіх галузях економіки.

 

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

 

         Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади - тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. Реформа триває з 2015 року, і почалася вона з Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», прийнятого Верховною Радою України 15 лютого 2015 року.

         Перспективний план формування територій громад Полтавської області (далі Перспективний план) було розроблено у відповідності до Закону України від 05.02.2015 №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та постанови КМУ від 08.04.2015 №214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад».

         Відповідним рішенням Полтавської обласної ради від 23 вересня 2015 року №216 «Про внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області» було схвалено перелік запропонованих спроможних територіальних громад Полтавської області Перспективного плану формування територій громад Полтавської області в новій редакції, зокрема по Миргородському району до переліку запропонованих потенційних громад ввійшли: Миргородська, Комишнянська та Великосорочинська територіальні громади.

         Прийнятим рішенням щодо змін до Перспективного плану у Миргородському районі створена Ромоданівська селищна об’єднана територіальна громада, до якої ввійшли: смт Ромодан, село Сотницьке село Шарківщина Миргородського району та cело Новооріхівка ,cело Величківка, cело Ромодан Лубенського району.

Таким чином, на даний час на території району створено 2 об’єднані територіальні громади: Великосорочинська та Ромоданівська ОТГ.

Головними пріоритетами діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом 2019 року були забезпечення подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах діяльності, закріплення позитивних тенденцій сталого економічного зростання шляхом створення сприятливих умов для реалізації завдань у бюджетній, соціальній, економічній та культурній сферах із врахуванням реальних фінансових можливостей районного бюджету.

         В цей час перед владою стояло головне завдання – забезпечити подальший економічний соціальний і гуманітарний розвиток району. Вдалося налагодити взаємозв’язок виконавчої влади, депутатського корпусу сільських громад району.

 

ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ

 

Фінансова самодостатність виявляється у можливості самостійно забезпечувати виконання повноважень і надавати суспільні послуги не нижче визначеного рівня.

Фінансове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізується через формування місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів ґрунтується на зустрічному характері фінансових потоків (податки - відрахування).

Формування дохідної бази бюджетів усіх рівнів перебуває під впливом макроекономічних показників і залежить від загальної економічної ситуації. Однак місцеві бюджети є і фінансовими планами самостійної діяльності органів влади та місцевого самоврядування, і важелями через які центральні органи влади впливають на соціально - економічне становище територій.

Структура доходів свідчить про посилення тенденцій до децентралізації бюджетно-фінансових ресурсів.

Бюджет Миргородського району складається з 24 місцевих бюджетів (1районний бюджет, 21 сільських бюджети та 2 селищних бюджети ). Формування бюджету району проводиться на підставі Бюджетного  та Податкового кодексів України.

Доходи бюджету району класифікуються за такими розділами:

  • податкові надходження;
  • неподаткові надходження;
  • доходи від операцій з капіталом
  • трансферти.
  • цільові фонди

Частка податкових надходжень  у структурі доходів бюджету району(без урахування трансфертів) в очікуваних надходженнях за 2019рік становить 96,7%. До найбільших податкових надходжень належать податки на доходи, очікуване надходження яких у 2019 році складе 86,0 млн. грн. , плати за землю-61,0 млн. грн., єдиний податок -26,5 млн. грн., акцизний податок -2,7 млн. грн., рентна плата за використання інших природних ресурсів-19,5млн. грн.

Неподаткові надходження – це доходи бюджету, які займають друге місце в структурі доходів бюджету, надходження яких очікується за 2019 рік в сумі 5,9 млн. грн. Найбільшими податками неподаткових надходжень є власні надходження бюджетних установ, надходження яких очікуються в сумі 4,9 млн. грн.

Третя група надходжень до бюджету району – доходи від операцій з капіталом. Надходжень за 2019 рік та прогноз на 2020 рік не очікується.

 

Місцеві бюджети району

 

Показники

2018

звіт

2019

очікуване

2020

прогноз

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн. грн. 

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

294,7

100

394,1

 

100

317,4

 

100

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

196,0

 

66,5

203,0

 

51,5

211,0

66,5

у тому числі по основних видах податків і зборів:

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

73,5

 

24,9

86,0

 

21,8

88,0

 

27,7

Плата за землю

56,6

 

19,2

61,0

 

15,5

63,0

 

19,8

Акцизний податок

2,9

 

1,0

2,7

 

0,7

3,1

 

1,0

Єдиний податок

26,8

 

9,1

26,5

 

6,7

27,9

 

8,8

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

21,4

 

7,3

19,5

 

4,9

21,0

 

6,6

Видатки місцевих бюджетів  - всього

462,6

 

100

 

 

386,0

 

 

100

304,2

 

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Трансферти

98,7

21,3

191,1

49,5

106,4

35,0

 

 

 

 

 

 

 

Частка трансфертів у доходах  бюджету району є значною і очікується у 2020 році 33,5 % від загальних надходжень до бюджету.

Частка цільових фондів у надходженнях бюджету району (без урахування трансфертів) у 2020 році становить 0,2 млн. грн. або 0,06 %.

Прогнозується, що у 2020 році обсяги надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджету району  в сумі  317,4 млн. грн., що на 76,7 млн. менше ніж за 2019 рік, в зв’язку з тим, що з 2020 року відбудеться передача Міністерству соціальної політики України видатків, які у 2019 році здійснювались за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Загальний обсяг надходжень на 2020 рік до бюджету району прогнозується в сумі 317,4 млн. грн. Порівняно з 2019 роком прогнозні надходження доходів зменшаться на 76,7 млн. грн.

 Місцеві бюджети за доходами (без урахування  трансфертів із Державного бюджету) на 2020 рік прогнозується виконати в сумі 211,0 млн. грн.

Найбільші бюджетоутворюючі податки бюджету району є: податок на доходи фізичних осіб - надходження цього податку в 2020 році прогнозується в сумі 88,0 млн. грн., що на 2,0 млн. грн.(2,3%) більше, ніж за 2019 рік, частка в загальному обсязі доходів (без урахування трансфертів) становить 41,7 %; податок на майно в частині плати за землю 63,0 млн. грн. (29,9 % ); акцизний податок – 3,1 млн. грн. (1,5% від загальної суми доходів, без урахування міжбюджетних трансфертів), єдиний податок – 27,9 млн. грн. ( 13,2% ).

Збільшення обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб обумовлено позитивними тенденціями зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій.

Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування дасть можливість спрямувати видатки місцевих бюджетів на виконання програм, які віддзеркалюють політику держави щодо збереження і розвитку людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності і стабільності соціального захисту населення, медичного обслуговування.

Основні зусилля будуть спрямовані на недопущення розбалансування бюджету, своєчасне виконання взятих зобов’язань, насамперед соціального характеру, зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Видатки бюджету району у 2019 році прогнозуються в сумі 386,0 млн. грн., а саме: на державне управління – 44,6 млн. грн., на освіту – 120,5 млн. грн., на охорону здоров’я – 44,7 млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 98,8 млн. грн.  на житлово-комунальне господарство – 13,6 млн. грн., на культуру і мистецтво – 18,0 млн. грн., на фізичну культуру і спорт – 1,0 млн. грн., на сільське і лісове господарств – 4,1 млн. грн., на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика - 19,7 млн. грн., запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 0,4 млн. грн., будівництво – 12,8 млн. грн., утримання місцевої пожежної охорони, охорона порядку –3,7 млн. грн., соціально-економічний розвиток території-3,4 млн. грн. реверсна дотація до Державного бюджету – 0,7 млн. грн.

Видатки бюджету району на 2020 рік прогнозуються в обсязі 304,2 млн. грн., а саме: на державне управління – 45,0 млн. грн., на освіту – 121,0 млн. грн., на охорону здоров’я – 45,1 млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення – 18,8 млн. грн., на житлово-комунальне господарство –13,9 млн. грн., на культуру і мистецтво – 18,3 млн. грн., на фізичну культуру і спорт – 1,1 млн. грн., на сільське і лісове господарство – 4,6 млн. грн., на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика - 20,1 млн. грн., запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-0,4 млн. грн., будівництво – 13,0 млн. грн., утримання місцевої пожежної охорони – 2,9 млн. грн.

 

 

 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 

         Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки, який забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність. Полтавська область є лідером у державі з виробництва сільськогосподарської продукції

         Основою стабілізації і подальшого прискореного розвитку сільського господарства є підвищення його ефективності та конкурентоспроможності, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на зростання зайнятості та відповідно доходів і рівня життя населення.

         Робота агропромислового комплексу спрямована на збереження родючості ґрунтів, вдосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур, покращення системи насінництва. В аграрному секторі економіки важливу роль відіграє галузь тваринництва, яка дає виробництво валового продукту, забезпечує цілорічне надходження коштів до бюджетів, сприяє створенню робочих місць та підвищенню рівня добробуту людей

         Основним завданням галузі на 2020 рік є забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу району, збільшення пропозиції на внутрішньому та зовнішніх ринках продукції аграрного сектору, забезпечення її належної якості, збільшення кількості робочих місць та зростання доходів працівників ,зайнятих в аграрному секторі.

         У сільському господарстві району здійснюють діяльність 64 сільськогосподарських підприємства, з яких 44 фермерські господарства.

         В обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 74,8 тис. га ріллі.

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено сільськогосподарськими підприємствами району на 36,4% і становить 603,7 млн. грн., що більше на 161,1 млн. гривень.

В районі за договорами оренди обробляється майже 60,0 тис. га земель. Сума нарахованої орендної плати за оренду земельних паїв склала 185,5 млн. гривень, сума виплаченої орендної плати за 9 місяців 2019 року становить 146,5 млн. грн.

Середній розмір орендної плати згідно укладених договорів становить 12 %. Станом на 01.10.2019 на 87,2 % виконані договірні зобов’язання перед орендодавцями-власниками земельних паїв

Заборгованості з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах району немає. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за січень-жовтень 2019 року становила 7282грн., що на 11,8% більше відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.10.2019 обмолочено ранніх зернових та зернобобових культур на площі 8231 га, валовий збір склав 40,9 тис. тонн, середня урожайність по району 49,8 ц/га. Намолочено: пшениці озимої  - 32,1 тис. тонн з урожайністю 53,9 ц/га, ячменю озимого - 2,4 тис. тонн з урожайністю 46,3 цн/га, озимого жита -158 тонн з урожайністю 35,1 цн/га, ячменю ярого - 4,6 тис. тонн з урожайністю 45,0 ц/га, вівса - 513 тонн з урожайністю 28,7 ц/га, зернобобових – 984 тонни з урожайністю 22,8 ц/га, проса - 393 тонни з урожайністю 28,1 ц/га, гречки - 8 тонн з урожайністю 8,0 ц/га.

Озимий ріпак обмолочено на площі 750 га з урожайністю 31,8 цн/га, сої обмолочено - 16257 га з урожайністю 18,5,0 цн/га, соняшника – 7337 га з урожайністю 32,9 цн/га. Кукурудзи на зерно обмолочено 6258 га з урожайністю 65,2 цн/га. Цукрового буряку викопано на площі 107 га з урожайністю 390,0 цн/га.

Проведений посів озимих культур під урожай 2020 року на площі 5,5 тис. га, озимого ріпаку на площі 784га.

         Всього по району поголів’я ВРХ на звітну дату складає 7355 голів ,в тому числі 3147гол. корів, що на 111 голови більше ніж у минулому році. Вирощування ВРХ в живій вазі на звітний період становить 1232тонн, що на 13 тонн менше ніж у 2019 році. Зростає продуктивність дійного стада. Надій молока на корову на 1 грудня 2019 року склав 5974 кг.

         Всього по району поголів’я свиней на звітну дату складає 4202 гол., що на 18 гол більше відповідного періоду минулого року; поголів’я птиці складає 13679 тис, голів, що на 175 голів більше ніж у відповідному періоді минулого року.

         Сільськогосподарськими підприємствами заготовлено 2746 тонн сіна, 10706 тонн сінажу і 43,2 тис тонн силосу, що стовідсотково забезпечує наявне поголів’я на зимовий період.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 

         Сучасну ринкову економіку, а також її перехід до сталого розвитку неможливо уявити без інвестицій. Інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання низки соціальних та економічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств окремих галузей та економіки вцілому. Саме тому активізацію інвестиційної діяльності віднесено до ключових завдань забезпечення сталого розвитку регіону.

         У районі закріплено позитивні тенденції щодо залучення вітчизняного капіталу, впровадження інвестиційних проектів, що свідчить про наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій.

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району та ПрАТ «Нафтогазвидобування» на засіданні Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Миргородського району на 2019 рік затвердили 3 соціальних проекти на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування» 1,55 млн. грн.

         Великосорочинською, Савинцівською та Солонцівською сільськими радами розпочаті роботи по трьох проектах, передбачених до реалізації, а саме: реконструкція даху спортивного залу Савинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Савинці Миргородського району Полтавської області, реконструкція дренажної системи на території спортивного майданчику Савинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Савинці Миргородського району Полтавської області - 831,9 тис. грн., капітальний ремонт ФАПу в с. Солонці - 250 тис. грн., капітальний ремонт приміщення їдальні Великосорочинської ЗОШ I-III ст. – 300 тис. грн.

 

 

БУДІВЕЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

 

Забезпечення доступності житла є вагомим показником залучення населення до міста та об’єднаних територіальних громад (ОТГ), їх подальшого

розвитку. Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку району. Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно - планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності. Це створює неприйнятні умови проживання молоді в сільській місцевості. Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон в пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства, яке відроджується молодими кваліфікованими кадрами.

Станом на 01.01.2019 року житловий фонд Миргородського району, відповідно до інформації представленої Головним управлінням статистики у Полтавській області становив 968,8 тис. м2, в тому числі: житловий фонд міських поселень – 132,2 тис. м2 міський житловий фонд (смт. Комишня та Ромодан) та сільський житловий фонд – 836,6 тис. м2. Середня житлова забезпеченість Миргородського району становить 31,4 м2 на особу, в тому числі: середня житлова забезпеченість житловим фондом у міських поселеннях становить 26,9 м2 на особу, у сільській місцевості – 32,2 м2.

Протягом 9 місяців 2019 року введено в дію та планується введення ряд об’єктів реального сектору економіки, соціальної та гуманітарної сфер. Найбільш значимими об’єктами є: реконструкція приміщення Ромоданівської ЗОШ I-IIIступенів з облаштуванням переходу з початкової школи до їдальні по вул. Шевченка, 5 в смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області, капітальний ремонт приміщення музичної школи в смт. Ромодан, по вул. Травнева, 19, Миргородського району. Полтавської області, нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території опорного навчального закладу Трудолюбівської ЗОШ I-III ступенів Миргородської районної ради Полтавської області, будівництво водонапірної вежі по вул. Миру,107 в смт. Комишня Миргородського району. Полтавської області, капітальний ремонт покрівлі будівлі Хомутецького ДНЗ "Рукавичка", що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 126 в с. Хомутець Миргородського району Полтавської області, будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям на базі Попівської ЗОШ I-III ступенів Миргородського району Полтавської області, Капітальний ремонт будівлі Савинцівської сільської ради по вул. Миру, 86 в с. Савинці Миргородського району Полтавської області, нове будівництво водонапірної вежі по вул. Центральна в с. Гаркушинці Миргородського району Полтавської області, будівництво водонапірної вежі по вул. Вишневій, 29 в с. Остапівка Миргородського району Полтавської області, капітальний ремонт покрівлі амбулаторії сімейної медицини по вул. Центральна, 7 в с. Гаркушинці, Миргородського району Полтавської області, капітальний ремонт ганку та огорожі будинку культури в с. Савинці Миргородського району Полтавської області.

В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво. Відповідно до інформації представленої Головним управлінням статистики у Полтавській області за січень-вересень 2019 року введено в експлуатацію 2095 м2 загальної площі житла, що становить 457,4% до аналогічного періоду 2018 року. Основним джерелом фінансування були власні кошти громадян.

В районі на протязі більше 10 років успішно діє програма «Власний дім», започаткована Указом Президента України, за якою надається кредитна підтримка сільським забудовникам. По програмі «Власний дім» у Фонді на черзі перебувають 7 забудовників на загальну суму кредиту 1000,0 тис. грн, з них 1 учасник АТО. Власними силами понад 260 сімей в районі намагається покращити житлові умови. В той час в  районі не діє  програма «Молодіжного житлового будівництва». Потребує вирішення Чорнобильська будівельна програма (на черзі на отримання житла перебуває 7 переселенців з Чорнобильської зони).

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.01.2016 №17 «Про аудит безбар΄єрності виборчих дільниць і покращення доступу громадян з інвалідністю та маломобільних виборців до виборчого процесу» районі проведено аудит 45 виборчих дільниць. Вживаються заходи щодо виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.11.2016 № 542 «Про реалізацію пілотного Проекту «Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих дільниць та політичних процесів в Україні». Пріоритетом на 2020 рік є приведення будівель і приміщень, де розташовані виборчі дільниці, до нормативних вимог з питань доступності.

 

МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Основними завданнями в містобудівній галузі є раціональне використання територій, створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові району, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, проведення містобудівної діяльності з урахуванням законних державних, громадських та приватних інтересів. Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та внесення змін до нього всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації, стан якої повинен відповідати всім нормативним вимогам. Відсутність сучасної містобудівної документації може призводити до хаотичної забудови населених пунктів; використання їх територій не за призначенням; виникнення труднощів в інженерному забезпеченні об’єктів; а відсутність загальної стратегії розвитку та використання території району стримує реалізацію інвестиційних проектів.

     Забезпечення розроблення містобудівної документації на території Миргородського району є одним з головних напрямів роботи для системної реалізації державної і регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій в район.

     В Миргородському районі налічується дві селищні, 21 сільська ради та 1-на об’єднана територіальна громада. До іх складу входять 98 (дев’яносто вісім) населених пунктів. Із них - два селища міського типу, два селища та дев’яносто чотири села. Великосорочинська об’єднана територіальна громада була утворена в січні 2017 року внаслідок об’єднання двох сільських рад, в тому числі Великосорочинської та Полив'янської сільських рад. На даний час до об’єднаної громади входять 5 (п'ять) населених пунктів: село Великі Сорочинці (центр громади) та села Полив'яне, Іващенки, Купівщина та Радченки. Вся наявна містобудівна документація по населених пунктах району розроблялася в основному в 1960-70-х роках, морально та фізично застаріла. Враховуючи, що згідно чинного містобудівного законодавства, всі рішення по питанню здійснення містобудівної діяльності повинні прийматися на підставі діючої містобудівної документації, стан якої повинен відповідати всім сучасним нормативним містобудівним вимогам, актуальним є питання необхідності розробки містобудівної документації.

     В 2019 році завершено розроблення, проведено громадські слухання та затверджено генеральні плани населених пунктів: Біликівської с/р (с. Білики, с. Марченки, с. Лещенки, с. Милашенкове) (ТОВ «Консультаційний центр») (затверджено рішенням Біликівської с/р)

     Завершено розробленням та затверджено відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації проект детального плану частини території Савинцівської сільської ради для розміщення свердловини № 34 Семиренківського газоконденсатного родовища,  проект детального плану території для розміщення енергогенеруючого об΄єкта – електростанції з використанням сонця на території Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області, проект детального плану території для розміщення земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Біликівської сільської ради Миргородського району, Полтавської обл.(за межами населеного пункту) для розміщення енергогенеруючого об’єкта – електростанції з використанням енергії сонця, проект детального плану території села Петрівці Миргородського району Полтавської області обмеженої вулицею Центральна з метою уточнення планування території амбулаторії та прилеглих до неї територій та визначення містобудівних умов та обмежень, Детальний план території села Дібрівка Миргородського району Полтавської області обмеженої вулицею Першотравнева з метою уточнення планування території амбулаторії та прилеглих до неї територій та визначення містобудівних умов та обмежень, проект детального плану частини території Шахворостівської сільської ради Миргородського району Полтавської області за межами населених пунктів для розміщення будівель та споруд сільськогосподарського призначення фермерського господарства «Терра Хортус».

     В 2019 році завершено розроблення, розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації та затверджено відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації проект детального плану частини території Савинцівської сільської ради за межами населених пунктів на території Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області  для розміщення свердловини № 25 Семиренківського газоконденсатного ро-довища, проект детального плану території села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, обмеженої вулицями Ярмарковою, Миргородською та прибрежною захисною смугою струмка, з метою розміщення площинних спортивних споруд.

     Вся містобудівна документація розглянута на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації. В складі зазначеної містобудівної документації розроблені окремі розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та особливий період. Дана містобудівна документація розміщена на сайті райдержадміністрації в розділі «Про район» (http://myrgorod.adm-pl.gov.ua/page/generalni-plani-naselenih-punktiv).

     На території Миргородського району знаходиться пам’ятка архітектури місцевого та республіканського значення – Свято-Преображенська церква в с. В.Сорочинці, збудована в 1734 році та об’єкти культурної спадщини, які перебувають під охороною держави. Будівля церкви цегляна, має п’ять куполів. Загальна площа – 360 м2. Будівельний об’єм – 7430 м3. Проектним інститутом «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект» м. Полтава розпочато розроблення  проектної документації на реставрацію даної церкви у рамках програми «Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури».

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Розвиток інфраструктури – запорука розвитку району. Дорожньо-транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки району. Діяльність транспортних підприємств спрямована на задоволення потреб населення і підприємств району у якісному та безпечному обслуговуванні транспортними засобами.

З 1 січня 2018 року автомобільні дороги загального користування місцевого значення (обласні – протяжністю 197,2 км та районні – 151,3 км) загальною протяжністю 348,5 км, перейшли до відповідальності Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. З 1 червня 2018 року зазначені автомобільні дороги передані на баланс Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області». Згідно затвердженого Статуту підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.

З метою проведення другого етапу заходів з децентралізації системи управління автомобільними дорогами загального користування в серпні 2018 року автомобільні дороги «Гадяч – Миргород», «Миргород – Хорол» та «Миргород – Велика Багачка ‑ Байрак – Поділ» зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України перейшли на баланс Полтавської облдержадміністрації без додаткового фінансування.

Тобто, станом на сьогодні, у віданні Служби автомобільних доріг у Полтавській області залишається 1 автомобільна дорога Р42: Лубни – Миргород – Опішня. В межах району дану дорогу протяжністю 52,1 км обслуговує філія «Миргородський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор».

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг комунальної власності (протяжністю 401,2км) здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

За 9 місяців 2019 року по Миргородському району органами місцевого самоврядування виконано робіт з капітального та поточного ремонту доріг на загальну суму 10985,1 тис. грн. Ремонти шляхових покриттів проводилися в Ромоданівській, Комишнянській селищних радах, Біликівській, Дібрівській, Зубівській, Зуєвецькій, Кибинцівській, Петрівцівській, Попівській, Клюшниківській, Черевківській, Шахворостівській, Хомутецькій сільських радах.

У березні 2019 році був проведений конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які не виходять за межі території району.

Оскільки переважна більшість автомобільних доріг загального користування була побудована в 60-х -80-х роках минулого століття, транспортно-експлуатаційний стан значної кількості автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з урахуванням соціально-економічних потреб району з використанням новітніх технологій ремонту.

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Основним завданням туристичної галузі будь – якого регіону є збільшення туристичних потоків, формування позитивного іміджу краю, популяризація його культурної спадщини та духовних надбань шляхом створення нових туристичних маршрутів та промоції наявних туристичних можливостей.

Незважаючи на те, що Великосорочинський літературно – меморіальний музей М.В.Гоголя та Миргородський районний історико – краєзнавчий музей 31 грудня 2017 року передано до Великосорочинської ОТГ, у 2019 році в туристичній сфері регіону відділом культури і архіву Миргородської райдержадміністрації продовжена реалізація заходів з підтримки та розвитку туристичного іміджу Миргородського району, зростання популярності Миргородщини серед туристів, реалізації туристичних проектів.

В липні-вересні 2019 року в м. Умань відбулася серія тренінгів «Ефективне управління історико-культурною спадщиною». Програма тренінгів передбачала лекційну частину, практичні вправи та роботу над портфоліо об’єктів культурної спадщини на прикладі своїх міст, метою проведення яких є посилення знань, навичок та компетенцій місцевих органів влади та органів громадянського суспільства у роботі з історико-культурною спадщиною.

Миргородською центральною районною бібліотекою, громадською організацією «Творчий громадянський союз» за сприяння відділу культури і архіву Миргородської райдержадміністрації у вересні 2019 року був презентований туристичний потенціал Миргородського району на Святі міста Зіньків.

У листопаді 2019 року на базі ПрАТ «Миргородкурорт» Департаментом культури і туризму облдержадміністрації проведено одноденний Workshop на тему: «Санаторно-курортний потенціал Полтавщини: стан та перспективи розвитку», Участь у заході взяли представники

Продовжено реалізацію та популяризацію туристичного маршруту «Кибинські Афіни – минуле і сьогодення», створеного в рамках Проекту «Місцевий розвиток – через освіту: Розширення можливостей освітніх майданчиків в двох громадах Миргородського району Полтавської області».

На базі Миргородської центральної районної бібліотеки діє центр туристичної інформації, у якому можна отримати безоплатну інформацію про район, його туристичні принади, консультації щодо закладів харчування та проживання, руху громадського транспорту, актуальну інформацію про культурно – мистецькі заходи регіону спрямовані на популяризацію та розвиток туристичної галузі. Окрім того працівники бібліотеки, відповідальні за роботу центру допомагають вирішувати й інші питання, пов'язані з побутом та перебуванням у районі.

Відділ культури і архіву Миргородської райдержадміністрації спільно з Миргородською районною організацією профспілки працівників культури України підтримують впровадження туристичного продукту соціального характеру.

Сьогодні для гостей  району пропонуються туристичні об’єкти: Філія ДП "Конярство України "Дібрівський кінний завод №62" (катання верхи, катання на бричці, екскурсії), мисливський кордон в с. Попівка, зоопарк (катання верхи, катання на бричці, знайомство з рідкісними представниками тваринного світу, екскурсії), Кузня Петра в с. Трудолюб ( започаткована одним із найвідоміших українських ковалів Петром Вікторовичем Федорякою. Майстер передавав своє уміння учням ніколи не приховуючи жодних ковальських секретів-таємниць та охоче ділився своїм досвідом з іншими ковалями на фестивалях і виставках. Учень майстра Роман Марюта продовжує працювати в традиціях розвинених його вчителем.), козацький стан в с. Попівка (проведення змагань, фестивалів, козацьких зборів, гри "Сокіл" ("Джура")), парк Капністів у с. Велика Обухівка, садиба Муравйових – Апостолів у с. Хомутець та інші.

На території району діє дитячий оздоровчий центр "Миргородський" Полтавської обласної ради. Усім охочим пропонується відвідати музейні заклади міста Миргорода та Великосорочинської ОТГ.

На території району знаходиться багато пам’яток історії та археології, і в цьому контексті Миргородщина являє собою перспективний регіон для розвитку туризму.

Працівниками відділу спільно із спеціалістами музейних закладів продовжується робота по проведенню інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини, постійно здійснюється моніторинг їх кількості. Створено «комп’ютеризований облік» пам’яток, власними силами виготовляються облікові картки на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

Сільськими радами району постійно проводяться заходи щодо підтримання та покращення стану пам’яток культурної спадщини – це благоустрій прилеглої території та проведення поточних ремонтних робіт.

Великою популярністю серед населення користується туризм подій. Жителі та гості району мають можливість відвідати свята Трійці, Івана Купала, козацької слави, День незалежності України, День визволення Миргородщини, свята сіл.

Щороку в серпні в с. Великі Сорочинці відбувається Національний Сорочинський ярмарок. Саме в цей період Миргородщина приймає найбільшу кількість туристів і може повністю розкрити та показати свій туристичний потенціал. І саме у цей час музеї комунальної форми власності працюють на повну потужність, розширюючи асортимент своїх послуг.

Проблемою туристично - рекреаційної галузі є відсутність відповідальних за туристичний напрям штатних працівників у органах виконавчої влади, недосконалість стандартів з надання туристичних послуг,  низький рівень щодо інформаційної обізнаності про туристичний потенціал Миргородщини, низька активність роботи інвесторів.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Здоров’я населення є важливою цінністю та передумовою економічної продуктивності та процвітання нації. Тому здоров’я людини – це один з пріоритетів розвитку регіону, який передбачає, що кожен мешканець має право на високі стандарти охорони здоров’я і доступ до якісної медичної допомоги.

Згідно Рішення Миргородської районної ради 35 сесії 7 скликання №22 від 24.07.2018р «Про створення юридичної особи публічного права» Миргородська центральна районна лікарня (шляхом перетворення) реорганізована в Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради .

На виконання Закону 2168 - VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" з червня 2018 року Комунальний заклад «Миргородський центр медико-санітарної допомоги» був реорганізований (шляхом перетворення) в Комунальне некомерційне підприємство «Миргородський центр медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради, що дало змогу заключити договір з Національною службою здоров’я України - центральний орган виконавчої влади, який реалізує основний принцип медичної реформи «гроші йдуть за пацієнтом» - оплачує вартість реально наданих медичних послуг. Станом на 01.12.19р. кількість декларацій склала 35265 одиниці.

Підписання декларацій про вибір лікаря та забезпечення оплати Національною службою здоров’я послуги за кожного пацієнта саме у той медичних заклад, де ця послуга надається, стало можливим завдяки електронній системі охорони здоров’я. Це перший крок до переходу на електронний документообіг в українських медичних закладах.

КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР бере участь у державній програмі «Доступні ліки». За електронним рецептом ліки можна отримати у будь-якій аптеці ,незалежно від місця проживання.

В КНП « Миргородська центральна районна лікарня» проводяться заходи з реалізації п’яти державних цільових програм з онкології, туберкульозу, цукрового діабету, профілактики ВІЛ/СНІДу, репродуктивне здоров’я нації.

В 2020 році будуть продовжені заходи по реалізації цих програм.

КНП « Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської РР у 2019 році завершила капітальні та поточні ремонтні роботи:

капітальний ремонт у поліклінічному відділенні для дітей (заміна віконних та дверних блоків) на суму -779,0 тис. грн.;

поточний ремонт побутової кімнати бактеріологічного відділу  на суму – 36,9 тис. грн.;

поточний ремонт туалету клініко-діагностичної лабораторії на суму – 42,8 тис. грн.;

поточний ремонт спеціалізованої палати для тимчасово затриманих та взятих під варту на суму -85,5 тис. грн. У 2020р. планується проведення капітального ремонту центральної стерилізаційної.

Проведені роботи в овочесховищах для зберігання сільгосппродукції, зроблена консервація на зиму та продовжуємо заготівлю пізніх культур.

В КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР за рахунок коштів районного бюджету реалізовано проект «Капітальний ремонт частини покрівлі поліклінічного відділення для дорослих», «Поточний ремонт частини коридору та ремонт туалету» в приміщенні КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної ради. Спільно з сільськими головами виконані поточні ремонти структурних підрозділів підприємства. Завершений капітальний ремонт покрівлі амбулаторії ЗПСМ в с. Гаркушинці. Проект «Амбулаторія в с. Петрівці Миргородського району-будівництво» включений до переліку проектів будівництва у 2020 році.

В КНП «Миргородська ЦРЛ» Миргородської РР апаратура, закуплена за кошти Світового банку використовується в повному обсязі, безкоштовно для населення. Постійно проводиться робота по Урядовій програмі «Доступні ліки». В лікарні введена в дію телемедицина, в приймальному відділенні встановлений Скайп для консультування з обласними фахівцями. Закуплені і працюють програми «Med Control» для введення статистичних форм №066. Протягом 9 місяців 2019 року було отримано основних засобів на суму 761,97 тис. грн.,а саме: комп’ютери в комплекті – 10 шт., стерилізатор паровий, стоматологічні установки -3 шт., фартух рентген захисний, центральна станція для передавання даних ЕКГ, електрична плита, газонокосарка.

В КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР для лабораторного обстеження хворих АЗПСМ смт. Ромодан придбаний гематологічний аналізатор. За 10 місяців 2019 року в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» було придбано 15 ЕКГ-апаратів з функцією передачі по телефонній мережі. Також в рамках зазначеного проекту на базі КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР продовжує роботу міжрайонний тренінговий центр, в якому всі лікарі та середній медичний персонал закладу ,а також медичний персонал вторинного рівня Миргородського, Шишацького, Хорольського та Великобагачанського районів регулярно підвищують кваліфікацію, проходячи тренінги з відпрацюванням теоретичного матеріалу та практичних навичок на високоякісних симуляційних манекенах.

Згідно розпорядження голови Полтавської ОДА від 30.08.2019р. №637 «Про затвердження переліку заходів ,що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», усі АЗПСМ сіл та селищ Миргородського району будуть забезпечені 18 комплектами телемедичного обладнання. Рішенням Миргородської районної ради прийнято рішення про співфінансування з районного бюджету в сумі 123,23 тис. грн. на виконання заходів , передбачених вищезгаданою постановою.

Первинна медична допомога населенню району надається КНП «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської РР, до якого ввійшли як структурні підрозділи 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини ,так і 29 фельдшерсько-акушерських пунктів. Кількість ліжок денного стаціонару в амбулаторіях ЗПСМ становить 92. Амбулаторно-поліклінічна служба надає допомогу потужністю 840 відвідувань за зміну.

Станом на 01.11.2019 в структурних підрозділах КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР працює 28 лікарів і 101 середніх медичних працівників. Відсоток оснащення АЗПСМ необхідним обладнанням становить 89,3%, фельдшерсько-акушерських пунктів - 79,7%. Усі амбулаторії підприємства оснащені комп’ютерною технікою, підключені до мережі Інтернет. Фельдшерсько-акушерські пункти оснащені комп’ютерною технікою на 89,7%. АЗПСМ на 90% забезпечені ліками для надання невідкладної медичної допомоги.

КНП «Миргородська ЦРЛ» Миргородської РР налічує 117 лікарів, в тому числі 10 в сільській місцевості, та 296 чоловік середніх медичних працівників. За 9 місяців 2019 року атестовано на кваліфікаційну категорію 77 лікарів , 244 чоловік середнього медичного персоналу. Забезпечено комп’ютерною технікою 85% робочих місць. Для забезпечення стаціонарного лікування населення в районі функціонує - 370 цілодобових стаціонарних ліжок. Всього по лікарні: 14 стаціонарних відділень, наявні поліклінічне відділення для дорослих, в складі якого функціонує жіноча консультація, поліклінічне відділення для дітей, стоматологічна поліклініка, приймальне відділення, травматологічний пункт. Амбулаторно-поліклінічна служба надає допомогу потужністю 775 відвідувань за зміну.

 

ОСВІТА

 

Дошкільна освіта

 

У Миргородському районі зареєстровано 1184 дитини віком від 0 до 6-ти років. Мережа закладів дошкільної освіти району охоплює 16 закладів та 4 навчально-виховних комплекси «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад». Дошкільною освітою охоплено 517 дітей або 42% дітей віком від 1 до 7-ти років. На 100 місць в середньому виховується 80 дітей.

Заклади дошкільної освіти забезпечені педагогічними кадрами відповідно до штатного розкладу. Працює 67 педагогічних працівників. Більшість педагогів мають оптимальний стаж роботи від 3-х до 20 років.

 

Загальна середня освіта

 

Станом на 03.09.2019 року контингент учнів складає 1811 осіб, які навчаються у 171 класі. Мережа закладів освіти: 18 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, з них 2 опорних (Хомутецька загальноосвітня школа та Трудолюбівський заклад загальної середньої освіти), 4 навчально-виховних комплекси (Біликівський, Декабристівський, Зубівський, Черкащанський), 20 закладів дошкільної освіти, з них 4 у складі НВК. 2 заклади позашкільної освіти (станції юних натуралістів та юних туристів).

У 15 освітніх закладах функціонує 19 груп продовженого дня, в яких налічується 584 дитини. 1663 учні користуються гарячим харчуванням, з них 962 безкоштовним.

Педагогічні працівники району (344 особи) працюють над науково-методичною проблемою «Підвищення професійної компетентності вчителів на основі сучасних педагогічних технологій та методик в умовах інформаційно-комунікаційного простору».

У районному етапі учнівських олімпіад взяли участь 352 учасники. Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 26 учнів (7,4% від загальної кількості учасників), призерами - 74, (21 % від загальної кількості учасників). За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт МАН, їх захисту та виконання контрольних робіт з базових дисциплін з 9 учасників районного етапу конкурсу-захисту визначено 6 переможців, з них 3 вибороли І місця та 3 - ІІІ.

Учні закладів загальної середньої освіти брали участь у XХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Учасниками районного етапу конкурсу стали 76 учнів 3-11 класів із 9 загальноосвітніх навчальних закладів району.

У Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» взяли участь 62 учні 5-11 класів.  Переможці ІІ (районних) етапів, взяли участь у ІІІ (обласних) етапах конкурсів, всі конкурсанти увійшли до десятки кращих.

      Значна кількість учнів району залучена до участі в інтерактивних конкурсах: Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», Міжнародної природознавчої гри «Геліантус», Всеукраїнської гри з англійської мови «Puzzle», Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнському конкурсі «Патріот».

У рамках підготовки до впровадження Концепції «Нова українська школа» проводилися очні сесії підвищення кваліфікації учителів початкової школи, які навчатимуть учнів 1-х класів за новими Державним стандартом початкової загальної освіти у 2020-2021, 2021-22 навчальних роках.  Для впровадження Концепції заклади освіти забезпечені підручниками для учнів першого та другого класів. Для 11 перших класів району за кошти районного бюджету закуплено 11 ноутбуків. Для перших класів за рахунок районного бюджету придбані 22 ноутбуки, 27 телевізорів та 36 шаф. За державні кошти учні першого класу отримали ігрові набори SixBricks (188 шт.) та 10 наборів LEGO. За рахунок співфінансування районного та обласного бюджетів придбано парти та стільці для учнів 2 класу.

У районних спортивних змаганнях Спартакіади школярів у 2018-2019 навчальному році взяли участь всі заклади загальної середньої освіти району та заклади освіти Великосорочинської ОТГ. У загальнокомандному заліку найкращі результати показали учні ОНЗ "Трудолюбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів", ОНЗ "Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів" та Зуївцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Юні спортсмени району здобули І місце серед команд третьої групи у змаганнях обласної Спартакіади.

Пріоритетним завданням виховної роботи є національно-патріотичне виховання школярів. Учасники антитерористичної операції на сході країни, бойових дій на території інших держав, жертви  політичних репресій тоталітарного режиму, Другої Світової війни  постійно залучаються педагогічними колективами до участі у інформаційно-просвітницьких та виховних  заходах. Однією з продуктивних форм роботи зі школярами є участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») та фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі школярів «Козацький гарт».

У 2019 році в Миргородському районі зовнішнє незалежне оцінювання відбулося на належному організаційному рівні. Апеляцій від учасників щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання не надходило. За рейтингом шкіл Полтавської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання до 200 кращих закладів освіти увійшли: Декабристівський НВК, Дібрівська, Савинцівська ЗОШ, Зубівський НВК, Трудолюбівський ОНЗ, Зуївцівська ЗОШ, Черкащанський НВК, Петрівцівська ЗОШ.

В районі створені відповідні технічні передумови для формування і розвитку інформаційно-освітнього простору. В освітніх закладах працює 36 навчально-комп'ютерних комплексів, до послуг учнів – 408 сучасних комп’ютерів, 14 інтерактивних дошок, мультимедійні проектори, у 10 закладах є предметні кабінети. 100% закладів мають доступ до мережі Інтернет, діють web-сайти. Кращі вчителі закладів ведуть блоги в Інтернеті.

Створено «Інклюзивно-ресурсний центр» Миргородської районної ради Полтавської області (рішення сесії Миргородської районної ради від 08.12.2017 року). Інклюзивною формою навчання охоплено 7 дітей у п'яти класах.

16 керівників закладів загальної середньої освіти пройшли конкурсний відбір та призначені на відповідний термін згідно чинного законодавства

13 освітніх закладів опалюються від котелень та теплогенераторних і використовують газ, 3 (Комишнянська, Ромоданівська, Хомутецька) обслуговуються котельнями ТОВ «Екотепло» і працюють на твердому паливі. Із закладів дошкільної освіти 4 працюють на твердому паливі і 12 на газу.

Відповідно до сформованої мережі працювало18 пришкільних таборів з денним перебуванням. Відпочинкові послуги отримали 812 осіб - 45% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них 556 школярів, які мають статус дітей, які потребують соціальної уваги і підтримки. Вартість 2-х разового харчування за рахунок коштів районного бюджету в таборах з денним перебуванням складала 25 грн. Батьківські кошти на харчування дітей не залучались.

За кошти державного бюджету до Державного підприємства України  «Дитячий центр «Молода гвардія» м. Одеса та Міжнародний дитячий центр «Артек» під Києвом (Пуща Водиця) направлено 13 дітей: 4- дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 - з малозабезпечених, 4 - багатодітних родин та 1, яка перебувають на диспансерному обліку.

За рахунок обласного бюджету за путівками управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації оздоровчі послуги отримали 16 дітей.

За сприяння районної станції юних натуралістів до дитячо-юнацького оздоровчого центру «Еколог» протягом літа направлено 21 обдарована дитина (призери районних та обласних акцій еколого-натуралістичного спрямування).

За методом часткової оплати вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів направлено 79 дітей. використано 329,9 тис. грн.

Фінансування процесу харчування у навчальних закладах відбувається за рахунок місцевого бюджету. Вартість харчування учнів пільгових категорій та дітей віком від 6 до 10 років за рахунок бюджетних коштів становило 10,00 грн., віком старших 10 років – 10,50 грн.  Харчуються за бюджетні кошти учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей, діти–сироти та діти позбавлені батьківського піклування, учні 5-11 класів, батьки яких мають статус АТО та УБД. Охоплення гарячим харчуванням дітей пільгового контингенту у закладах освіти складає 100%. Заклади загальної середньої освіти мають харчоблоки, приміщення їдалень, в яких створені умови для організації гарячого харчування школярів 1-11 класів,  забезпечені достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, дезінфікуючими та миючими засобами, проводиться заміна (оновлення) меблів обідніх залів. Планомірно проводяться ремонтні роботи приміщень та інженерних мереж.

В період підготовки до нового навчального року в закладах освіти району проведено впорядкування прилеглих територій, огорож, поточні ремонти шкільних приміщень, систем опалення, водопроводу.

Підвезення до закладів загальної середньої освіти та додому здійснюється 414 учнів та 39 вчителів до 16 освітніх закладів за рахунок субвенції органів місцевого самоврядування. Для здійснення підвезення задіяні 13 шкільних автобусів, 2 приватних підприємці. Всі маршрути погоджені та затверджені.

Через систему публічних закупівель "Прозорро" здійснено процедуру закупівлі шкільних меблів та комп'ютерної техніки.

Вивчається питання щодо пониження до закладу І або ІІ ступеню Черкащанського НВК та Остапівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з утворенням освітнього округу на базі Комишнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (створення опорного навчального закладу в смт. Комишня з філіями с. Черкащани та с. Остапівка).

 

Позашкільна освіта

 

Позашкільною освітою в районі охоплено 907 осіб або 50,1% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Миргородською районною станцією юних туристів у 2019-2020 навчальному році охоплено позашкільною освітою 303 вихованці, 19 гуртків, які працюють на базі 16 закладів загальної середньої освіти району. Адміністрації освітніх закладів надають класні кімнати, спортивні зали, музейні кімнати для проведення теоретичних та практичних занять гуртків.

Протягом 2019 року проведено 4 семінари керівників гуртків райСЮТур та турорганізаторів шкіл, семінар-нарада відповідальних за підготовку команд до участі в районному етапі гри «Сокіл» («Джура»), 5 районних, 5 окружних змагань, ХХV районний туристський зліт школярів Миргородщини, районний конкурс звітів Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» та районний конкурс творчих робіт учнівської молоді «Я люблю свій рідний край». В туристсько-краєзнавчих заходах Спартакіади брали участь 14 команд старшої вікової групи, 13 команд середньої вікової групи та 4 пошукових загонів школярів Миргородського району. До масових туристсько-краєзнавчих заходів залучено 843 гуртківців райСЮТ та школярів Миргородщини.

В с. Попівка проведено районний етап гри «Сокіл» («Джура») - 156 учасників від 12 закладів загальної середньої освіти району.

Організовано 20 екскурсій до музеїв, історичних та культурних пам’яток міст і селищ України. Протягом 2019 року в туристських подорожах та екскурсіях взяли участь понад 300 гуртківців райСЮТур та школярів Миргородщини.

Досягнення райСЮТур за 2019 рік:

- 3 та 4 місце у відкритій першості станції юних туристів ім. Д.Гурамішвілі з велосипедного туризму та два 3 місця з пішохідного туризму вибороли гуртківці Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Біликівського НВК;

- лауреати 2-го етапу Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» (авторська група «Пошук» районної станції юних туристів при ОНЗ "Трудолюбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів;

- за пошуково-дослідницьку роботу "Комишня в роки ІІ Світової війни" учениці Комишнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів І.Пелешенко та Я.Філатова  (керівник Якименко Т.В.)  нагороджені грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;

- переможці та лауреати 36 обласного зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при закладах освіти (керівник Якименко Т.В. Комишнянська ЗОШ І-ІІІ ступеня);

- ІІІ місце по командній техніці у 24 відкритому Чемпіонаті області з пішохідного туризму в приміщенні (керівник Лошук В.М. Ромоданівська ЗОШ І-ІІІ ступеня).

Протягом 2018-2019 навчального року працівниками районної станції юних натуралістів проводилася робота з дітьми 1-11 класів (604 особи) на базі 15 освітніх закладів району по 4 напрямам: еколого-натуралістичному (17 гуртків), художньо-естетичному (19), спортивному (1) та технічному (3).  Роботу райСЮН забезпечують 8 основних працівників та 27 сумісників, з них мають вищу педагогічну освіту – 32, середню-спеціальну – 3.

Вихованці Миргородської райСЮН - переможці Всеукраїнських та обласних конкурсів та акцій у 2019 році:

Руденко Руслана, вихованка гуртка при Ромоданівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, нагороджена Грамотою за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея» та Дипломом першого ступеня за І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея»;

Камінська Ольга, вихованка гуртка «Юні екологи» при Великообухівській ЗОШ І-ІІІ ступенів нагороджена Дипломом за І місце в обласному конкурсі «Мій рідний край, моя земля» за напрямком «Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства»;

Тригуб Валерія нагороджена Дипломом ІІ ступеня  за ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»;

Гурток «Юні лісівники» Миргородської районної станції юних натуралістів при Комишнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів нагороджений Дипломом ІІІ ступеня за третє місце у Всеукраїнській трудовій акції «Юннатівський зеленбуд»;

Котова Уляна, вихованка гуртка «Аплікація з соломки» нагороджена Дипломом за пропаганду серед учнівської молоді руху зі збереження хвойних дерев в обласному конкурсі-огляді «Збережи ялинку».

Юнати  Опорного навчального закладу "Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів" представляли район на зональному обласному конкурсі екобригад та театрів шоу (диплом І ступеня).

153 дитини охоплено туристсько-екскурсійними подорожами.

 

КУЛЬТУРА

 

Сучасна українська культура за своєї історичною долею стоїть дещо перед іншими проблемами, ніж культури багатьох європейських країн, але є у них і дещо спільне: вона зараз також перебуває в пошуках справжності. Підвищення привабливості мистецьких і культурних закладів для української та світової спільноти – першочергові заходи у цій сфері.

Збереження культурної спадщини, відродження та збереження народних традицій, підвищенні якості надання культурних послуг – є одним із основних об’єднавчих чинників у районі.

Сфера культури Миргородського району нараховує 68 установ, організацій, закладів культури і мистецтва, робота яких спрямована на розвиток, збереження і популяризацію культурного надбання, формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді.

Відділ культури і архіву Миргородської райдержадміністрації здійснює керівництво у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, мовної політики і архівної справи району, координує діяльність закладів культури і мистецтва.

В районі діє Програма по проведенню першочергових заходів щодо збагачення та розвитку культури і духовності Миргородщини на 2016 – 2020 роки, якою передбачено проведення загальнорайонних масових заходів, покращення матеріально - технічної бази. 

Щоб мати змогу ефективно сприяти розвиткові різних жанрів мистецтва, підвищенню рівня патріотизму, покращенню обслуговування населення у звітному періоді за бюджетні кошти поліпшено матеріально - технічну базу закладів культури.

За рахунок субвенцій від сільських, селищних рад до районного бюджету план асигнувань на 9 місяців 2019 року становить 1386,91 тис. грн., касові видатки за звітний період становить 1232,93 тис. грн.

Крім того, за кошти субвенції від Ромоданівської селищної ради проведено капітальний ремонт Ромоданівської дитячої музичної школи. План асигнувань становить 1504,43 тис. грн.. касові видатки – 1389,72 тис. грн.

Для закладів культури району на 2019 рік передплачено періодичних видань на 57,4 тис. грн. (з них 33,6 тис. грн. - субвенція від сільських, селищних рад).

Робота відділу культури і архіву райдержадміністрації була спрямована на піднесення національного духу, патріотичне виховання миргородців, об'єднання людей у любові до рідної держави і національної культури.

Визначним у 2019 році стало те, що у обласному конкурсі «Кращою бібліотекою року Полтавщини» в номінації «сільська бібліотека» стала Єрківська сільська бібліотека – філіал Миргородської централізованої бібліотечної системи, у обласному конкурсі – рейтингові «Кращий директор року» серед сільських будинків культури диплом ІІ ступеня отримала директор Ромоданівського селищного будинку культури Ольга Маніліч. На високому професійному рівні пройшов творчий звіт колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців, який проходив у рамках обласного огляду народної творчості «Де згода в сімействі», присвяченого 250-річчю від дня народження класика української літератури І.П. Котляревського (21 вересня 2019 року).

Основним напрямком роботи відділу культури і архіву райдержадміністрації у 2019 році стало збереження і розвиток культурних закладів району за всіма існуючими напрямками, розширення доступу населення до кращих надбань вітчизняної та світової культури, розвиток духовності,  відродження української культурної спадщини, продовження проведення традиційних загальнорайонних масових заходів та участі в оглядах–конкурсах різних рівнів.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

 

На всіх етапах розвитку суспільства соціальний захист був і залишається індикатором громадянської позиції держави. Його ефективна організація є гарантом стабільності суспільства. Сьогодні головним принципом, який слід упроваджувати в життя, має стати намагання зробити все, для того, щоб кожний, хто потребує допомоги, відчув увагу та підтримку з боку держави. На звітну дату кількість домогосподарств, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних  послуг 3259, протягом 9 місяців 2019 року кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4832, кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних послуг 4301, всього на суму 8034,4 тис. грн.

Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - 511, кількість домогосподарств, яким призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 312, кількість домогосподарств, які отримали субсидії 318, на суму 961,6 тис. грн.

На звітну дату на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі по Миргородському району перебуває 9105 пільговиків, які мають право на пільги відповідно до близько 50-и законів України.

Протягом 9 місяців 2019 року виплачено пільг на житлово - комунальні послуги суму 5393,2 тис. грн.На придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян нараховано на звітну дату 202,6 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2019 року надано та виплачено інших пільг на суму 1763,7 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2019 року державну підтримку при народженні дитини одержують 577 сімей у районі. З початку року виплачено допомоги при народженні на суму 6927,5 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2019 року допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” отримує 281 сім’я, з початку року виплачено 9330,0 тис. грн.

Соціальну допомогу осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю отримують 326 осіб, сума нарахувань з початку року склала 5437,9 тис. грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 1 прийомна сім’я, в якій виховується 2 дітей. За 9 місяців 2019 року виплачена сума державної допомоги склала 58,7 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2019 року державні соціальні допомоги призначаються відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, ”Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей  позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною” , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №81, відповідно чого жителям району виплачено всього на суму 33 млн. 330,1 тис. грн.

Управлінням соціального захисту населення оздоровлено за рахунок державного бюджету 14 ветеранів війни з них: 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 5 учасників бойових дій, 2 члена сім’ї померлого ветерана війни та 2 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання.

В 2019 році на підставі укладених з санаторно-курортними закладами трьохсторонніх договорів оздоровлено 22 особи, віднесених до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплачено грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки 1 особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 в розмірі 524,00 грн.

Протягом 2019 року укладено трьохсторонні договори щодо відшкодування вартості санаторно-курортного лікування на 7 осіб з інвалідністю на суму 66 тис. грн.,4 учасникам АТО та 1 постраждалому учаснику Революції Гідності на суму - 43,7 тис. грн.

На підставі укладених трьохсторонніх договорів на надання послуг з психологічної реабілітації, пройшли реабілітацію 1 постраждалий учасник Революції Гідності та 3 учасника бойових дій АТО на суму 43,94 тис грн.

В 2019 році управлінням було укладено договори на надання послуг з професійного навчання (водія автотранспортних засобів категорії «В», «С») на 4 учасників АТО на суму 27,49 тис. грн.

Компенсацію на бензин, ремонт автомобілів і транспортне обслуговування за 2019 рік отримали 33 особи з інвалідністю на суму 12,9 тис. грн. Компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку за 2019 рік одержали 20 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 10,2 тис. грн.

Відповідно до індивідуальних програм реабілітації діти з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги в реабілітаційному центрі м. Миргорода. Протягом 2019 року було направлено 12 дітей з інвалідністю для проходження комплексної реабілітації (абілітації) в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Миргорода. Управлінням було укладено 4 договори про здійснення реабілітаційних заходів дитині з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу в на суму 80374,00 грн.

За рахунок кошів, передбачених у державному бюджеті надано матеріальну допомогу 11 особам на загальну на суму – 8,5 тис грн., в їх числі 6 особам з інвалідністю на суму 4558,00 грн. та 5 непрацюючим малозабезпеченим особам на суму – 3947,00 грн.

Управління соціального захисту населення Миргородської РДА проводить роботу, щодо безкоштовного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

Протягом 2019 року видано: 12 крісел колісних, 48 палиць-милиць, 12 допоміжних засобів для особистої гігієни, 10 меблів, 59 одиниць протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози 30 одиниць, ортопедичне взуття 172 одиниці.

Протягом 2019 року 1 особу з інвалідністю та 1 особу похилого віку влаштовано до державного будинку-інтернату  на повне державне утримання.

На обслуговуванні у Миргородському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 01.10.2019 року знаходиться 2937 громадян похилого віку.

В територіальному центрі функціонує 5 відділень, основними напрямками роботи яких є надання соціальних послуг пенсіонерам, особам з інвалідністю, особам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Відділенням соціальної допомоги вдома станом на 01.10.2019 року надано послуг 692 особам, з них 136 - на платній основі.

Відділенням денного перебування за 3 квартали 2019 року надано соціальні послуги 1305 особам.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги в 2019 році обслужено 1355 осіб, з них 891 - на платній основі.

У структурі територіального центру діють 2 відділення стаціонарного догляду для постійного , або тимчасового проживання в смт. Комишня та с. Петрівці. Станом на 01.10.2019 року у відділеннях стаціонарного догляду на постійному проживанні та утриманні перебуває 24 особи.

Послугами «соціального таксі» скористалася 21 особа , з них 7 – осіб з інвалідністю. У пункті прокату технічних та інших засобів реабілітації надано послуги 76 особам, у тому числі 12 інвалідам

У Миргородському районі проживає 760 внутрішньо переміщених сімей, до складу яких входить 943особи, з них 166 осіб працездатного віку, 102 дітей,  70 осіб з інвалідністю, 581особа пенсіонерів. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам з окупованої території України та районів проведення АТО. Працівники центру активно працюють по наданню усіх видів соціальних послуг переселенцям, які тимчасово мешкають у нашому районі. За звітний період була надана допомога одягом, речами першої необхідності, психологічна, інформаційна підтримка.

Для внутрішньо переміщених осіб створені необхідні умови для проживання, так кожна сім'я отримує щомісячну адресну допомогу, пенсію та інші державні виплатами, які сім'ям необхідні. За призначенням щомісячної адресної допомоги у 2019 році звернулося 205 сімей, з них призначено допомогу 205 сім'ям.

 

 

 

 

 

 

ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА СІМЇ

 

Головною ідеєю розвитку демократичного суспільства є соціально орієнтована держава, а відтак і регіональна політика, спрямована на покращення якості життя громадян.

         На 01.01.2019 в районі чисельність наявного населення становила 30325 осіб, що на 577 осіб менше проти відповідного періоду минулого року.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного скорочення.

Миргородський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та

молоді  проводить соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги відповідно до покладених завдань:

здійснює заходи щодо: виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;. Кількість сімей, які опинилися в СЖО та перебувають на обліку центру СССДМ (станом на 01.12.2019 року наростаючим підсумком з 01 січня 2019 року) – 34 сім’ї / 79 дітей, з них по причині:

малозабезпеченості, безробіття одного з членів сім`ї, що негативно впливає на виконання батьківських обов`язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею – 1 сім`я/ 1 дитина;

відсутність житла – 1 особа;

через тривалу хворобу, встановлену інвалідність – 1 сім`я/ 1 дитина;

ухиляння батьків від виконання обов`язків з виховання дитини – 9 сімей/ 24 дітей;

сім`ї, де діти виховуються одним із батьків – 10 сімей / 27 дітей;

через складні стосунки в сім`ї, схильність до алкоголізму , судові справи 12 сімей/ 26 дітей.

Центром у 2019 році проведено оцінку потреб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги у 45 сімей /в яких виховується 75 дітей. За  результатами початкової оцінки потреб у 11 сім`ях підтвердилося СЖО, з них 7 сімей було взято під соціальний супровід. Всього протягом 11 місяців 2019 року під соціальним супроводом  перебувало 10 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Центром здійснюється контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини(за звітній період здійснено перевірки 88 сімей), а також допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях (за звітний період здійснено перевірки 141 багатодітній сім`ї)

За кошти обласного бюджету надано санаторно-курортне оздоровлення в санаторіях м. Миргорода– 4 особам

Центр здійснює підтримку соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя. Проводить інформаційну кампанію з метою виявлення сімей, які бажають узяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклувавння. Соціальним супроводженням охоплено 1 прийомну сім`ю, в якій виховується 2 прийомних дітей.

Протягом року забезпечено діяльність (утримання) фахівця із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді при В. Сорочинській сільській раді за рахунок субвенції сільських бюджетів районному бюджету. Визначений обсяг фінансування із районного бюджету на 2019 рік утримання фахівця із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді в сумі 80 тис. грн.

На виконання Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не повязаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовнодостроково, центр СССДМ протягом року провів з умовнозасудженими 12 консультацій з питань попередження правопорушень та злочинності, з профілактики вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, ВІЛ/СНІДу; консультації з питань працевлаштування та шляхів заробітку, психолого-педагогічну роботу стосовно внутрішньо-сімейних стосунків, стосунків з оточуючими, планами на майбутнє та розповсюджував інформаційні матеріали з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб; провів 5 відеолекцій з попередження торгівлі людьми.

Відповідно до порядків взаємодії  центр СССДМ постійно співпрацює з: Миргородським міськрайонним центром зайнятості, відділом з питань пробації Миргородського МРВ, відділом ювенальної превенції Миргородського МРВ, службою у справах дітей Миргородської РДА, управління соціального захисту населення Миргородської РДА, ЦРЛ.

Відповідно до проведеної роботи центр щомісячно та щоквартально, та за вимогою узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Полтавському обласному центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

На районному рівні протягом останніх років спостерігається стабільність ситуації із залученням сільської молоді до фізкультурно-оздоровчої роботи. Фізкультурно-оздоровчою діяльністю охоплено 2025 осіб. Забезпечено участь спортсменів збірних команд району з видів спорту в обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірах, проведення багатоступеневих спортивно-масових змагань, спартакіад, масово-оздоровчих заходів серед дітей, молоді та ветеранів спорту.

Протягом 2019 року проведено 97 заходів. З них районного рівня – 31, обласного – 61 (взято участь), всеукраїнського та міжнародного – 5. У 2017 році спортсмени району взяли участь у 95 спортивно-масових заходах з видів спорту. З них районного рівня – 42, обласного – 43, всеукраїнського – 6, міжнародного – 4.

Створено умови для регулярних занять спортом у дитячо - юнацькій спортивній школі «Колос». Відділення ДЮСШ працюють смт. Ромодан, смт. Комишня, с. Попівка – футбол, с. Хомутець – гирьовий спорт, с. Великі Сорочинці – боротьба дзюдо, самбо та сумо, футбол, с. Трудолюб – легка атлетика, с. Дібрівка – вільна боротьба.  Навчально – тренувальні заняття проводяться на спортивних базах закладів загальної середньої освіти та Хомутецької сільської ради. Започатковано проведення комплексних заходів серед ветеранів спорту.

В районі збереглися 56 колективів фізкультури, з них – 41 загальноосвітні навчальні та дошкільні заклади, 15 – системи агропромислового комплексу. Працює 44 фахівці в колективах фізкультури, 17 ентузіастів на громадських засадах, 1 інструктор з фізичної культури і спорту при Хомутецькій сільській раді, які надають допомогу головам сіл та селищ в організації та проведенні спортивно – масових заходів, сприяють участі спортсменів в районних та обласних змаганнях.

Для проведення спортивних та масово-оздоровчих заходів в районі використовують: 21спортивний зал, 79 площинних спортивних споруд (18 футбольних полів та 61 інших майданчиків), з них 5 зі штучним покриттям в районі та 1 на території Великосорочинської ОТГ.Переважна більшість спортивних споруд перебуває на балансі навчально-виховних закладів. В смт. будується новий спортивний зал Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Постійно проводяться змагання та спартакіади в колективах фізкультури з 12 видів спорту. В першості району з міні-футболу серед сільських колективів фізкультури бере участь 8 - 10 команд. Декілька років поспіль Миргородський район за підсумками рейтингу роботи зі спортивної майстерності з неолімпійських видів спорту один з кращих в області, Місцевий осередок Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» серед кращих спортивних організацій зі спорту вищих досягнень. В активі 2019 року перших призових місць – 32, других – 43, третіх – 48 з видів спорту зайнятих в обласних спартакіада та змаганнях.

 За відсутності профільного структурного підрозділу райдержадміністрації Місцевий осередок Громадської організації ВФСТ «Колос» АПК України залишається основним організатором фізкультурно-оздоровчих заходів в районі серед різних верств населення згідно угоди про співпрацю з Миргородською райдержадміністрацією та об'єднаною територіальною громадою Великосорочинської сільської ради.

 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

Одним із пріоритетних напрямів реалізації Закону про зайнятість є надання якісних соціальних послуг населенню та роботодавцям.

Послугами служби зайнятості за січень – вересень 2019 року скористались 1411 безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 37 осіб. За професійними групами найбільшу частку осіб, котрі поповнили лави безробітних, склали робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (20,66%), працівники сфери торгівлі і послуг (18,63%), фахівці (12,71%), професіонали (10,27%), кваліфіковані робітники з інструментом (10,03%), законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) (6,09%).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями становила 3344 (більше порівняно з минулим роком на 659 вакансій). Рівень укомплектування вакансій склав 74,1 %, що менше порівняно з минулорічним показником на 21,2 в. п. Станом на 1 жовтня 2019 року кількість вакансій становила 80, кількість претендентів на 1 вакансію –  4 безробітних.

За сприяння  державної служби зайнятості за 9 місяців 2019 року отримали роботу - 2571 особа (більше порівняно з минулорічним періодом на 6 осіб). Рівень працевлаштування безробітних склав 54,5%. Середня тривалість пошуку роботи - 71 день. По сферах прикладання праці працівники розподілились наступним чином: робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (23,14%) , працівники сфери торгівлі та послуг (19,29%), фахівці (12,72%), професіонали (11,20%), кваліфіковані робітники з інструментом (11,12%), інші (22,53%) .

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 427 безробітних, що на 18,03 %  менше у порівнянні з минулорічним показником. Зокрема у громадських роботах взяли участь 227 безробітних.

На нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску працевлаштовано 38 безробітних до суб'єктів малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності (вантажний автомобільний транспорт, постачання інших готових страв, ветеринарна діяльність, роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.)

Роботодавцям відшкодовано 363,6 тис. грн.

За направленням служби зайнятості протягом 9 місяців 2019 року пройшли професійне навчання 195 зареєстрованих безробітних, що менше проти відповідного періоду минулого року на 88 осіб. Після закінчення навчання працевлаштовано 87,7 % зареєстрованих безробітних.

На обліку в Миргородській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ перебувало 29 осіб з інвалідністю, що на 35,4% менше минулорічного показника. Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 37 безробітних з числа осіб з інвалідністю, з урахуванням перехідних, що менше на 1 особу в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Рівень працевлаштування склав 39,4%. Протягом звітного періоду  проходили професійне навчання 6 безробітних  з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Станом на 1 жовтня 2019 року в Миргородській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ перебувало на обліку 366 осіб (менше проти минулого року на 5 осіб), мали статус безробітного 341 особа (більше проти минулого року на 61 особу ), з них отримують допомогу по безробіттю 284 особи.

Станом на 1 жовтня 2019 року серед осіб, які перебувають на обліку як безробітні, 4 внутрішньопереміщених особи, та 1 особа з числа учасників АТО. Протягом 9 місяців 2019 року працевлаштовано 6 осіб з числа внутрішньопереміщених  та 10 осіб з числа учасників АТО.

 

ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

      Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури.

      За інформацією сільських(селищних) рад станом на 01.11.2018 року на території району налічується 104 багатоквартирні будинки різних форм власності.

      Існуюча система обслуговування житлового фонду, у якій житлово-комунальна організація одночасно виступає у ролі замовника та виконавця послуг з обслуговування та утримання житлових будинків, є неефективною і не в змозі забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.

      Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і виробничих функцій та залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб'єктів підприємницької діяльності, як фізичних так і юридичних осіб.

      Централізоване водопостачання населення Миргородського району здійснюється з артезіанських свердловин на водоносний горизонт бучакських відкладів палеогену та водоносний горизонт харківських відкладів без будь-якої водообробки. Централізованим водопостачанням в Миргородському районі забезпечені смт. Ромодан, смт. Комишня, с. Білики, с. Декабристи, с. Гаркушинці, с. Дібрівка, с. Зубівка, с. Попівка, с. Савинці, с. Хомутець, с. Клюшниківка та централізоване водовідведення в смт. Комишня.

      В поточному році проведено капітальний ремонт водонапірної башти №1 (центр) в с. Попівка (76480,00 грн. – кошти місцевого бюджету).

      Згідно ст. 21 Закону України «Про відходи», виконавчі комітети сільських, селищних рад у сфері поводження з відходами забезпечують: санітарне очищення населених пунктів, роз’яснення законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону. Рішенням тридцять першої сесії сьомого скликання Миргородської районної ради від 16 лютого 2018 року №24 затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі на 2018-2021 роки.

      В районі поступово заключаються договори між сільськими та селищними радами та спеціалізованим підприємством «Спецкомунтранс», яке буде надавати послуги з перевезення ТПВ.

      На території Біликівської та Попівської сільської ради запроваджено роздільне збирання компонентів твердих побутових відходів. Комишнянською селищною радою придбано 20 контейнерів для збору побутових відходів, Попівською - 19 контейнерів.

 

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

      Потенціал розвитку технологій енергозбереження та підвищення енергоефективності у всіх сферах людської життєдіяльності людини можна порівняти в цілому з потенціалом приросту економічних показників всіх первинних енергетичних виробництв і ресурсної бази.

      Використання потенціалу енергозбереження в широкому державному масштабі вирішує проблематику забезпечення економічного зростання заінтересованої держави, за останні роки в районі виконані заходи модернізації зовнішнього освітлення з використанням енергоефективного обладнання. В населених пунктах району встановлені енергозберігаючі джерела світла, диференційованого обліку електроенергії.

      Постійно ведеться робота по запровадженню енергоефективних заходів, спрямованих на використання альтернативних та місцевих видів палива, у 2017 році у Слобідському сільському будинку культури встановлено твердопаливний котел замість газового.

      На нарадах у райдержадміністрації з керівниками установ бюджетної сфери постійно наголошується про економію бюджетних коштів та заходів щодо скорочення та заміщення споживання природного газу.

      На даний час проводиться капітальний ремонт Ромоданівської дитячої музичної школи. Проектно-кошторисною документацією передбачено під’єднання закладу освіти галузі культура до теплогенераторної (твердопаливні котли) Ромоданівського селищного будинку культури.

      У разі підключення Ромоданівської ДМШ до теплогенераторної у районі не залишиться закладів, які опалюються природним газом, окрім Клюшниківської сільської бібліотеки, що знаходиться в приміщенні Клюшниківської сільської ради, а відділ культури і архіву Миргородської райдержадміністрації відшкодовує витрати на газопостачання, відповідно до займаної площі.

      Основною стратегічною метою енергозбереження є підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок сучасних схем і систем енергопостачання, приладів і пристроїв, які використовують тепло та енергію, зниження втрат енергоносіїв, що сприятиме більш повному задоволенню попиту населення на житлові, комунальні та побутові послуги.

      З огляду на аналіз основних причин нераціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів, зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо заощадження палива та енергії, енергозбереження в житлово-комунальному і побутовому господарстві може бути реалізоване за такими основними стратегічними напрямами.

 

 

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ.

Протягом дев'яти місяців 2019 року до Миргородського ВП надійшло 7367 (за 2018 р. – 6652) заяв та повідомлень про скоєння правопорушень та інші події (Миргородський район – 2649). По зазначеним заявам та повідомленням, зареєстрованим в ЄО, прийняті наступні рішення:

         матеріали списані в справу на підставі ЗУ «Про звернення громадян» – 5705 (5423 в 2018р.)

         розпочато 787 кримінальних проваджень (в 2018 р.-787), з числа яких, тяжких та особливо тяжких злочинів – 249, ( 268 – показник минулого року)

         з числа скоєних злочинів обліковано 202 (з них 47 тяжких та особливо тяжких) скоєних на території Миргородського району.

         Протягом 9-ти місяців 2019 року:

         по 269 (283 – 2018р.) кримінальним провадженням 166 особам повідомлено про підозру (177 за аналогічний період минулого року), у вчиненні кримінального правопорушення. З числа яких 93 - скоєно на території Миргородського району

         Направлено до суду – 284 (270 в 2018 р.) епізодів по кримінальним провадженням, з них 93 скоєно на території Миргородського району.

З числа закінчених  кримінальних проваджень:

         раніше судимими особами – 101 злочинів ( в 2018 р.- 131).

         в стані алкогольного сп’яніння – 24 злочинів ( 14 в минулому році).     групою осіб – 17 злочинів (29 в 2018 р.).

         малолітніми або за їх участю – 12 (15 в 2018 р.).

Закрито кримінальних проваджень на підставі ст. 284 п.1,2 – 374. Для порівняння за 2018 р. закрито 506 проваджень.

Загалом зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я особи з 221 у 2018 році до 203 у 2018 році. Серед скоєних злочинів:- 5 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень ( 4 в 2018 р. 1, що спричинило смерть особі).

         Збільшилася кількість злочинів проти власності з 387 у 2018 році до 430 у 2019 році, серед яких 307 скоєно на території міста та 123 на території району. З числа скоєних злочинів вказаної категорії:

         349 крадіжок різної форми власності ( 313 в 2018 році).

         10 квартирних крадіжок ( 10 в 2018 р.).

         7 грабежів ( 9 показник минулого року). Збільшилась кількість фактів скоєння шахрайських дій серед населення з 48 в 2018 р. до 56 в поточному році.

         Також збільшилась кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту з 41 ( 38 по місту, 3 район) проти 29 в минулому році, серед яких:

         порушення правил безпеки дорожнього руху - 22 ( 17 - 2018 р.).

         незаконне заволодіння транспортними засобами - 8 (проти 9 в 2018 році).

Зменшилася кількість злочинів виявлених у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з 62 в 2018 році до 57 у 2019 році в т. ч. збут наркотичної речовини  (ст. 307 КК України) - 12 проти 9 у 2018 році. Та 32 виявлених фактів незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в поточному році проти 48 у 2018 р

Виявлено 14 злочинів у сфері службової діяльності проти 26 у 2018р.

 

РОЗБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Одним з основних чинників інноваційного розвитку економіки є розбудова інформаційного суспільства орієнтованого на інтереси людей, шляхом створення та накопичення інформації, забезпечення вільного доступу до неї для реалізації в повній мірі власного потенціалу, сприяння суспільному і особистому розвитку та підвищенню якості життя.

З метою забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади району місцевими ЗМІ систематично оприлюднюється інформація про роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. На веб-сторінці райдержадміністрації та на сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі Facebook систематично оприлюднюється інформація про діяльність органів влади.

     На вирішення цих та інших проблем спрямовані мета, завдання і заходи економічного і соціального розвитку району на 2020 рік.

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2020 РОЦІ

 

Основною метою програми є забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку шляхом вирішення ряду соціальних проблем, які існують в районі, суттєвого зростання обсягів залучення інвестицій в економіку району, розвитку конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу та захист інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Миргородського району, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб і можливостей бюджету району на 2020 рік визначено основні пріоритетні завдання та розроблено заходи щодо їх реалізації. Головним завданням районної влади та органів місцевого самоврядування на 2020 рік є завершення реформи децентралізації, стовідсоткове покриття території району спроможними, фінансово самодостатніми територіальними громадами.

 

Основними завданнями та заходами економічного і соціального розвитку на 2020 рік є:

 

сприяння завершенню процесу добровільного об’єднання територіальних громад на території району;

активізація роботи зі співробітництва громад;

сприяння впровадженню різних форм співробітництва відповідно до положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

 

у сфері фінансів:

забезпечення виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

забезпечення фінансування місцевих бюджетних програм з метою вирішення низки соціально-економічних проблем району;

забезпечення постійного моніторингу фінансового стану суб’єктів господарювання;

забезпечення стабільності фінансового стану економіки району;

сприяння ефективній фінансово-господарській діяльності підприємств і організацій;

ініціювання перегляду затверджених органами місцевого самоврядування ставок плати за оренду землі та комунального майна з метою збільшення доходів бюджету;

здійснення контролю за ефективністю витрачання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету;

забезпечення ефективного освоєння коштів спеціального фонду місцевих бюджетів.

закріплення за місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування додаткових дохідних джерел;

планування видаткової частини бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом за програмно-цільовим методом, запровадження проведення моніторингу виконання бюджетних програм при формуванні бюджетних запитів та проекту бюджету на 2020 рік.

забезпечення постійного контролю за фінансовим станом суб’єктів господарювання, виконанням заходів з підвищення ефективності роботи збиткових та малоприбуткових підприємств.

 

у галузі АПК:

 

створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;

забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку;

модернізація та будівництво об’єктів агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва, тваринництва, підвищення її якості;

раціональне використання земель, впровадження ресурсозберігаючих та відновлювальних технологій;

вирощування органічних продуктів харчування безпечних для здоров’я людей;

сприяння розвитку садівництва та ягідництва.

впровадження в сільськогосподарське виробництво передових прогресивних енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, що сприятиме зменшенню її собівартості та зменшить витрати на експлуатацію техніки,

забезпечення раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, розширення обсягів впровадження інтенсивних та екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, досягнень аграрної науки, селекції та насінництва;

ведення селекційно - племінної роботи у молочному скотарстві і свинарстві у сільськогосподарських підприємствах та приватному секторі, спрямоване на покращення генетичного потенціалу худоби, підвищення продуктивних якостей худоби;

створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як можливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості.

збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваними в 2019році;

забезпечення населення сільськогосподарською продукцією і продуктами харчування;

збільшення обсягів залучення інвестицій у розвиток агропромислового комплексу;

впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів і гібридів зернових, технічних культур в ДП ДГ ім. Декабристів.

 

у сфері залучення інвестицій:

 

відновлення інфраструктури сільських населених пунктів;

залучення та впровадження програм міжнародної технічної допомоги;

збільшення експорту товарів та послуг підприємств району;

розширення ринків збуту продукції товаровиробників району;

формування позитивного міжнародного іміджу району, як надійного торгівельного партнера;

сприяння зацікавленості інвесторів потенціалом району, забезпечення умов для залучення інвесторів;

залучення ресурсів міжнародних фінансових та донорських організацій для розвитку територій.

реалізація енергозберігаючих заходів.

         забезпечення умов ефективної взаємодії суб'єктів господарювання та органів влади

створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають вагоме значення для розвитку району, в тому числі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, проектів соціально-економічного розвитку територій;

відбір та підготовка вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення з метою передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів;

 

у сфері будівництва та житлової політики:

 

створення умов для розвитку житлового будівництва, в тому числі для громадян, які згідно із законодавством України потребують покращення житлових умов;

реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)

об’єктів соціальної сфери;

          поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з

обмеженими фізичними можливостями, в тому числі забезпечення доступності до будівель і приміщень, на базі яких працюють виборчі дільниці.

сприяння продовженню будівництва житла за певними житловими програмами, зокрема за програмою молодіжного та індивідуального житлового будівництва;

створення сприятливих умов з боку органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань стосовно виділення земельних ділянок під забудову житла, зменшення додаткових фінансових навантажень на забудовників, погоджувальних процедур та інших вимог;

створення сприятливих умов для інвестування у житлове будівництво з метою подальшого збільшення житлового фонду району та залучення забудовників;

збільшення мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного стану лікарень, закладів освіти, будинків культури, зокрема проведення реконструкції та капітального ремонту закладів освіти, закладів охорони здоров’я, 1 об’єкту культури та будівництво 3 амбулаторій сімейної медицини;

вжиття заходів щодо виділення субвенції з державного та обласного бюджетів, коштів фонду регіонального розвитку, на капітальні ремонти і реконструкцію закладів соціальної сфери, об’єктів інфраструктури на які виготовлена проектно-кошторисна документація та отримано експертні звіти;

збільшення обсягів введеного в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з очікуваним у 2018 році на 10,0 %;

          підвищення рівня забезпечення житлом окремих категорій громадян на 5-10%, скорочення строків перебування громадян на квартирному обліку;

поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення;

 

у сфері містобудівної діяльності:

 

розроблення (оновлення) генеральних планів та іншої містобудівної документації на місцевому рівні;

покращення містобудівної ситуації в населених пунктах району;

забезпечення оновленою містобудівною документацією 50% територій населених пунктів району;

раціональне використання територій, створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові району;

стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, проведення містобудівної діяльності з урахуванням законних державних, громадських та приватних інтересів;

забезпечення затвердження, розробки та оновлення генеральних планів населених пунктів як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою країни та встановлення меж населених пунктів;

проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності;

поліпшення інвестиційного середовища та соціально - економічного розвитку населених пунктів;

забезпечення населених пунктів району (с. Велика Обухівка,  с. Солонці, с. Бессараби, с. Коптів, с. Мареничі, с. Дібрівка, с. Слобідка, с. Мальці, с. Олефірівка с. Зелений Кут, с. Савинці, с. Зуївці) містобудівною документацією (генеральними планами), що визначає розвиток, планування, забудову та використання територій населеного пункту;

встановлення меж населених пунктів (с. Трудолюб, с. Шахворостівка, с. Велика Обухівка, с. Зуївці, с. Олефірівка с. Зелений Кут, с. Савинці,);

збільшення надходжень орендної плати за землю та земельного податку від постійного користування землею до місцевих бюджетів за рахунок проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності.

 

у сфері розвитку інфраструктури:

 

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг;

         забезпечення сталого функціонування транспортної інфраструктури та її планомірного розвитку;

         підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

         забезпечення максимального охоплення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів, які мають дороги з твердим покриттям;

         розвиток та підвищення якості надання автотранспортних послуг населенню району;

проведення капітальних ремонтів доріг у населених пунктах;

         ремонт існуючого дорожнього покриття для збереження безперебійного руху автотранспорту;

         нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків та інших засобів інформаційного облаштування доріг;

         удосконалення маршрутної мережі району;

         забезпечення своєчасного та в повній мірі відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів;

         підвищення рівня якості пасажирських перевезень.

збільшення пасажирообороту за рахунок кращого обслуговування пасажирів та посилення контролю за перевезенням;

 

у сфері розвитку туристичного потенціалу:

 

участь в ярмарках, фестивалях, тур - салонах, практичних конференціях, презентаціях з метою розвитку та популяризації туристичної інфраструктури Миргородщини;

подальший розвиток «подієвого» туризму - забезпечення формування районного туристичного продукту;

подальший розвиток «соціального» туризму - проведення спільних із Миргородською районною організацією профспілки працівників культури України екскурсій, подорожей тощо;

забезпечення розвитку туристичної інфраструктури шляхом залучення туроператорів орієнтованих на розвиток місцевого туризму;

встановлення меж охоронної зони, облаштування та впорядкування прилеглих територій, встановлення вказівних знаків та покажчиків;

впровадження проектних технологій та грантової роботи в систему управління процесами регіонального розвитку;

впровадження кластерної політики в управлінні регіональним розвитком туризму;

розвиток народних ремесел, розширення виробництва сувенірної продукції, виготовлення поліграфії.

проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах історико-культурної спадщини, встановлення меж охоронної зони, облаштування та впорядкування прилеглих територій, встановлення вказівних знаків, створення майданчиків та місць відпочинку туристів;

збереження та популяризація історичних та культурних надбань краю;

залучення до розвитку туризму підприємств малого бізнесу та приватного сектору, особливо у сільській місцевості;

розвиток та популяризація туристичної інфраструктури Миргородщини, зеленого туризму через реалізацію нового творчого проекту щодо популяризації туристичної інфраструктури Миргородщини;

зростання потоку туристів шляхом підвищення якості надання туристичних послуг в районі завдяки запровадженню принципу кластерної діяльності;

 

в галузі охорони здоров’я:

 

продовження впровадження основних принципів медичної реформи «гроші йдуть за пацієнтом»;

створення належних умов праці медичних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів),фінансова мотивація медичного персоналу;

дооснащення амбулаторій ЗПСМ та ФАПів необхідним обладнанням;

продовження роботи по укладанню декларацій населення з сімейними лікарями;

розширення спектру послуг з акцентом на профілактику захворювань та формування здорового способу життя;

забезпечення безперервності медичної допомоги та інтеграції на всіх рівнях;

продовження впровадження електронних медичних записів;

зниження рівня серцево-судинних захворювань;

стовідсоткове забезпечення населення району профілактичними оглядами;

проведення в школах та середніх спеціальних учбових закладах інформаційних заходів з питань підвищення рухової активності та раціону харчування;

покращення репродуктивного здоров’я населення шляхом удосконалення організації сімейної медицини та охорони материнства та дитинства;- зниження передчасної смертності від неінфекційних захворювань;

зниження поширеності тютюнопаління серед населення з використанням інноваційних засобів інформування про негативні наслідки тютюнопаління;

зниження рівня захворюваності населення онкологічними хворобами;

модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я для надання якісних медичних послуг.

покращення здоров’я та збільшення тривалості активного періоду життя людини.

запобігання розвитку захворювань та формування здорового способу життя;

підвищення якості надання спеціалізованої  та первинної медичної допомоги;

поліпшення матеріально-технічної бази КНП «Миргородська ЦРЛ» Миргородської районної ради;

досягнення охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90 відсотків, шляхом проведення серед батьків бесід про необхідність щеплень.

 

в галузі дошкільної освіти:

 

створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців закладів дошкільної освіти, цілісного розвитку дітей з урахуванням їх психічного і фізичного розвитку;

забезпечення раціональним і якісним харчуванням дітей дошкільного віку та підвищення рівня організації харчування;

впровадження енергозберігаючих технологій у закладах дошкільної освіти;

забезпечення та удосконалення мережі закладів дошкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади району;

забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

співпраця з органами місцевого самоврядування щодо оновлення матеріально – технічного бази закладів дошкільної освіти та приведення мережі закладів дошкільної освіти у відповідність до потреб населення та у відповідність до санітарно-гігієнічних

 

в галузі загальної середньої освіти:

 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом покращення якості надання послуг з перевезення дітей;

створення в освітніх закладах сучасних умов навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів;

оновлення матеріально-технічної бази, навчального та лабораторного обладнання кабінетів закладів загальної середньої освіти шляхом застосування мінімальних нормативів забезпечення новим обладнанням, устаткуванням та іншою сучасною технікою;

формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей;

охоплення безкоштовними відпочинковими послугами дітей шкільного віку;

створення Опорного навчального закладу на базі Комишнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

в галузі позашкільної освіти:

 

створення умов для здобуття дітьми та підлітками додаткових освітніх послуг;

координація, організація та проведення туристично-краєзнавчої і еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти району;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

залучення дітей з особливими освітніми потребами та схильних до правопорушень у гуртки і секції закладів позашкільної освіти;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

 

у галузі культури:

 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;

збереження нематеріальної культурної спадщини;

підвищення рівня культурно-мистецького обслуговування, патріотичного виховання населення шляхом проведення масових заходів, присвячених знаменним датам, державним та професійним святам, традиційних народних свят та обрядів;

збереження та популяризація історичних та культурних надбань краю та

реалізація заходів з охорони об’єктів культурної спадщини;

підвищення якості та ефективності надання культосвітніх послуг населенню шляхом збереження мережі закладів культури району, покращення їх матеріально – технічної бази;

забезпечення системної взаємодії з іншими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськістю;

забезпечення проведення культурно – мистецьких заходів;

налагодження співпраці з майстрами народних ремесел;

поліпшення умов надання культурних та освітніх послуг;

збагачення духовного життя мешканців району шляхом проведення мистецьких заходів.

 

у сфері соціального захисту населення:

 

забезпечення надання усіх видів державних допомог, пільг та соціальних гарантій, особам, які їх потребують;

забезпечення надання населенню житлової субсидії;

надання пільг, передбачених чинним законодавством за спрощеним порядком та забезпечення соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

попередження насильства в сім’ї;

протидія торгівлі людьми;

забезпечення надання громадянам всіх соціальних гарантій за принципом «єдиного вікна»;

забезпечення своєчасного надання державної соціальної допомоги особам, які її потребують та виконання державних програм стосовно соціального захисту для осіб з інвалідністю;

забезпечення надання при народженні дитини одноразової допомоги «пакунок малюка»

забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" ;

забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та соціальної адаптації звільнених з місць позбавлення волі - забезпечення умов для їх тимчасового перебування;

забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині передбачення видатків на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, оздоровлення  дітей та осіб віднесених до 1 та 2 категорії постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи;

проведення інформаційних заходів для територіальної громади району з метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пошуку потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів, опікунів, піклувальників;

 

в демографічному розвитку, підтримці дітей та сімї

 

зменшення кількості дітей, які перебувають у закладах державного утримання та збільшення кількості дітей охоплених сімейними формами виховання;

         забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг, зокрема з оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги і підтримки держави;

         пропаганда здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

         проведення інформаційних заходів для територіальної громади району з метою популяризації сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пошуку потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів, опікунів, піклувальників;      соціально - правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом надання їм юридичної, психологічної і соціальної допомоги, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та усиновлювачам;

         створення належних соціально-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей та підлітків у багатодітних та малозабезпечених сім’ях шляхом активізації роботи органів опіки  та піклування  місцевого самоврядування базового рівня, залучення спонсорів та меценатів для шефства над відповідними;

зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та які не можуть подолати їх самостійно;

охоплення організованими формами відпочинку та оздоровлення не менше 65% дітей шкільного віку за рахунок залучення коштів місцевого, державного бюджетів та часткової компенсації витрат на оплату путівок установами і підприємствами різних форм власності.

 

у сфері фізичної культури та спорту:

 

забезпечення на території району реалізації державної політики стосовно розвитку фізичної культури і спорту;

проведення масових спортивних заходів серед дітей та дорослих з метою пропаганди здорового способу життя серед населення району;

розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом шляхом будівництва нових та реконструкції існуючих спортивних об'єктів, покращення матеріальної бази спортивної інфраструктури;

облаштування спортивних майданчиків, футбольних полів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян шляхом залучення коштів місцевих бюджетів та спонсорів і меценатів;

забезпечення фінансової підтримки Місцевому осередку Громадської організації ВФСТ «Колос» АПК України, функціонування Миргородської районної ДЮСШ «Колос» за рахунок коштів районного бюджету та органів місцевого самоврядування;

висвітлення спортивних досягнень спортсменів району в місцевих та обласних засобах масової інформації;

будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Хомутець;

покращення іміджу району, підтримка талановитої та обдарованої молоді шляхом участі команд району та окремих спортсменів в обласних, всеукраїнських, міжнародних турнірах.

 

у сфері зайнятості населення:

 

         підвищення рівня зайнятості населення шляхом розширення легальної, соціально орієнтованої сфери прикладання праці;

         реалізація механізмів щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, зокрема недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;

         сприяння розвитку серед безробітних підприємницької ініціативи та самозайнятості;

         забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських робіт з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів;

         сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових робочих місць;

         сприяння створенню нових робочих місць та стимулювання розширення сфери прикладання праці у пріоритетних галузях економіки;

         вирішення питань розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу з відповідними обсягами фінансування заходів за рахунок місцевих бюджетів.

 

в галузі житлово-комунального господарства:

 

впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію систем водопостачання і водовідведення, зменшення технологічних витрат та втрат питної води в розподільчій мережі;

приведення у відповідність до вимог містобудівної нормативно-правової бази та землеустрою облікованих звалищ побутових відходів;

широке запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, особливо в населених пунктах приміської зони;

поліпшення інвестиційного середовища та соціально- економічного розвитку населених пунктів;

будівництво артезіанської свердловини в с. Гасенки, Клюшниківської сільської ради, с. Семереньки, Савинцівської сільської ради, будівництво водонапірної вежі в смт. Комишня та будівництво водогону в с. Семереньки, Савинцівської сільської ради для водозабезпечення потреб жителів району;

придбання контейнерів для збору ТПВ та облаштування площадок для розміщення вищезазначених контейнерів.

 

в галузі енергозбереження і енергоефективності:

 

впровадження систем і пристроїв обліку витрат природного газу, теплової енергії та води (установка індивідуальних і будинкових лічильників обліку витрат ресурсів).

підвищення ефективності теплопостачання побутових споживачів: обладнання багатоповерхових будинків модульними котельними;

заміна опалювальних котлів на більш економічні;

підвищення ефективності використання електроенергії на освітлення приміщень будинків та зовнішнє населених пунктів району: вдосконалення структури джерел освітлення житлових, адміністративно-господарських будинків і зовнішнього освітлення;

реклама і пропаганда серед населення та побутових споживачів використання енергетичних пристроїв нового покоління з кращими експлуатаційними характеристиками.

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

поліпшення інвестиційного середовища та соціально - економічного розвитку населених пунктів;

запровадження ЕСКО механізму для покращення енергоефективності навчальних закладів (Кибинська ЗОШ І-ІІІ ст., опорний навчальний заклад с. Трудолюб, Дібрівська ЗОШ);

встановлення твердопаливних котлів (Гаркушинська ЗЗСО І-ІІІ ст., Біликівський НВК);

капітальний ремонт закладів освіти (заміна вікон та дверей) Петрівцівська ЗОШ І-ІІІ ст., опорно навчальний заклад Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ст., Зуївцівська ЗОШ І-ІІІ ст., Комишнянська ЗОШ І-ІІІ ст., Попівська ЗОШ І-ІІІ ст., Клюшниківська ЗОШ І-ІІІ ст., опорно навчальний заклад с. Трудолюб, Кибинцівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ромоданівська ЗОШ І-ІІІ ст.).

 

у сфері захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку:

 

зниження кількості скоєних злочинів;

протидія зростанню кількості дорожньо-транспортних пригод, так і кількості осіб, постраждалих у них, а також кількості вчинених правопорушень, направлених на заволодіння транспортними засобами та крадіжок з них;

зниження загальної кількості вчинених крадіжок та інших злочинів проти власності;

подальше зменшення середнього часу реагування нарядів поліції на повідомлення громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інші події;

здійснення якісної і в повному обсязі реалізації заходів із забезпечення соціального і правового захисту дітей та попередження вчинення правопорушень;

         забезпечення своєчасного реагування поліції на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

         здійснення заходів з виявлення та попередження правопорушень, відповідальність за які передбачена Законами України "Про адміністративний нагляд" та "Про попередження насильства в сім'ї";

         здійснення заходів з організації розкриття розбоїв, пограбувань, крадіжок та шахрайств;

         забезпечення якісного досудового розслідування кримінальних проваджень про резонансні дорожньо-транспортні події, а також ті, що спричинили смерть потерпілого;

         забезпечення належної якісної охорони публічного порядку під час проведення масових спортивних, культурно-видовищних заходів, в тому числі пов’язаних із святкуванням державних і релігійних свят;

         проведення заходів, направлених на недопущення браконьєрства, незаконного обігу вогнепальної та холодної зброї, порушень правил її зберігання;

         забезпечення систематичного інформування населення про результати діяльності поліції, стан боротьби зі злочинністю.

 

у сфері розбудови інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю:

 

створення та забезпечення умов для участі громадськості у вирішенні питань соціального, економічного, культурного, духовного розвитку району;

висвітлення діяльності органів влади через районні засоби масової інформації та на офіційній сторінці в мережі facebook;

укорінення громадянської культури та суспільної практики волонтерства і благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку в районі;

підвищення оперативності доступу до інформації, зокрема забезпечення друку періодичних видань;

залучення представників громадськості та членів громадської ради при райдержадміністрації до розробки місцевих програм;

проведення громадських слухань, «круглих столів», консультацій, забезпечення участі представників громадськості у розширених засіданнях колегії райдержадміністрації, роботі сесій районної ради, нарадах з актуальних питань життєдіяльності;

сприяння реалізації суспільно корисних проектів громадських організацій на території району.

 

 

 

ІІІ.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2020РІК

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку го району на 2020 рік буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів (районного, сільських), власних коштів підприємств, установ, організацій району, інвестиційних та залучених ресурсів, інших коштів незаборонених чинним законодавством.

 

ДолученняРозмір
programa_ekonom.soc_rozvitok_2020_compressed.pdf1.34 MБ
dodatki_do_programi.doc190 КБ
Наверх ↑