Звіт про виконання заходів комплексної програми розвитку малого підприємництва миргородського району за 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2018 РІК

 

         Дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миргородського району спрямовані на створення сприятливих правових, економічних умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу, розвитку ефективного конкурентного середовища, збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для нарощення нового потенціалу, вирішення соціально-економічних проблем розвитку району, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства, створення нових робочих місць.

         З метою підтримки малого підприємництва в районі здійснюються заходи, спрямовані на реалізацію Програми розвитку малого підприємництва у Миргородському районі на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради 27.04.2018 року.

         З метою популяризації місцевих товаровиробників впродовж липня-вересня поточного року було проведено конкурс «Кращі товари Полтавщини» у двох номінаціях: харчові продукти та вироби народних художніх промислів. У конкурсі від Миргородського району взяли участь 5 суб’єктів господарювання.

За підсумками обласного конкурсу «Кращі товари Полтавщини» видано промоційний двомовний каталог «Кращі виробники Полтавщини», де відображена продукція переможців конкурсу.

У серпні 2018 року проведено святковий вікенд - ярмарок кращих товарів Полтавщини, в якому (на безкоштовній основі) взяли участь 40 виробників та майстрів народних художніх промислів з усієї області, в тому числі 5 з Миргородського району.

З метою просування виробленої суб’єктами малого підприємництва продукції у вихідні та передсвяткові дні на території району проводяться ярмаркові заходи, до яких залучаються виробники сільгосппродукції (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства).

          Постійно проводиться робота в напрямку стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, постійної інформаційної підтримки, визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємництва в районі та місті, надання консультацій щодо написання бізнес-планів для стартапів. Організація та проведення в місті та районі щомісячних ярмарок, виставок, забезпечення розгляду на засіданнях колегій райдержадміністрації, апаратних нарадах, засіданнях постійних комісій районної ради питань щодо стану розвитку підприємництва в районі.

         Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонують гарячі телефонні лінії, що дозволяють зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

            Інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центр надання адміністративних послуг, Раду підприємців та Координаційно-методичну раду з питань розвитку підприємництва. Центр надання адміністративних послуг при Миргородській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 54 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень.

         Для сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку малого підприємництва запроваджено щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми, в рамках виконання яких здійснюється подальша реалізація державної регуляторної політики. Підготовка проектів регуляторних актів в Миргородському районі проводиться розробниками відповідно до затверджених планів.

         Миргородською міськрайонною філією Полтавського обласного центру зайнятості реалізуються заходи з підготовки та розширення потенціалу малого підприємництва та адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки. З метою розповсюдження знань щодо започаткування та ведення власної справи в 2018 році проведено семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. Розповсюджуються друковані матеріали «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї до власної справи».

         Райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг підприємств району та в межах повноважень вживаються заходи для сприятливого інвестиційно-інноваційного, інфраструктурно-фінансового та адміністративно-інформаційного середовища для заснування нових та розвитку діючих суб’єктів малого та середнього підприємництва у пріоритетних напрямках економіки.

         Крім того, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація про зміни і доповнення до діючого законодавства, які регламентують підприємницьку діяльність та щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду.

         У відповідності з Законом України «Про державну підтримку малого та середнього підприємництва» в районі створено Миргородський районний фонд підтримки підприємництва.

 

 

 

                                                                     сектор економічного розвитку і

                                                                     торгівлі райдержадміністрації

 

 

 

 

Наверх ↑