Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

РЕГЛАМЕНТ

Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Миргородській районній державній адміністрації

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності Консультативної ради у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності при Миргородській районній  державній адміністрації, далі Консультативна рада.

1. Консультативна рада призвана забезпечувати врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, забезпечення захисту законних прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України, осіб з інвалідністю в наслідок війни та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності.

2. Загальний склад Консультативної ради затверджується розпорядженням голови Миргородської районної державної адміністрації.

3. Строк повноважень Консультативної ради визначається терміном в два роки.

4. Порядок діяльності Консультативної ради, її членів (органів), визначається відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації” та листа Офісу Президента України від 05 жовтня 2020 року № 02-01/227, Законів України «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та Регламентом.

Стаття 2. Прийняття Регламенту Консультативної ради.

1. Регламент Консультативної ради (далі – Регламент) визначає Порядок проведення першого засідання ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, скликання чергових та позачергових засідань ради, призначення пленарних засідань Консультативної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Консультативної ради про затвердження порядку денного засідання та з інших процедурних питань.

2. Регламент затверджується не пізніш як на другому засіданні Консультативної ради, рішенням Консультативної ради.

3. До прийняття регламенту Консультативної ради нового складу застосовується регламент Консультативної ради, що діяв у попередньому складі.

Стаття 3. Основні принципи діяльності Консультативної ради.

Консультативна рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

державної підтримки та гарантії діяльності місцевих Громадських організацій ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності;

підзвітності та відповідальності перед територіальними ветеранськими громадськими організаціями;

Стаття 4. Проведення засідань Консультативної ради.

1. За загальним правилом засідання Консультативної ради проводяться у приміщенні Миргородської районної державної адміністрації за юридичною адресою м. Миргород, вулиця Гоголя, 120. Якщо на засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені головою Консультативної ради представники розміщують у залі засідань.

2. На пленарних засіданнях Консультативної ради можуть бути присутні члени Верховної ради України та їх помічники, члени інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань ветеранських громадських організацій.

3. Головуючий на засіданні Консультативної ради повідомляє членів Консультативної ради про осіб, які присутні на засіданні Консультативної ради. Цим особам може бути надане право виступити на засіданні Консультативної ради.

4. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення засідання Консультативної ради у іншому місці. Про проведення засідання Консультативної ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Консультативної ради.

Стаття 5. Закриті засідання Консультативної ради.

1. У разі необхідності, за рішенням Консультативної ради, яке приймається більшістю голосів членів Консультативної ради від загального складу Консультативної ради, проводиться закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні Консультативної ради за її рішенням мають право бути особи присутність яких необхідна для розгляду необхідного питання.

3.Учасникам закритого засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксаціх, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.Підготовка протоколу закритого засідання Консультативної ради здійснюється секретарем Консультативної ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорених на засіданні питань.

5.Порядок то обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням Консультативної ради.

Стаття 6.

Мова роботи Консультативної ради

1. Робота Консультативної ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення Консультативної ради в роботі ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості членів Консультативної ради. При цьому офіційним текстом актів Консультативної ради, є текст українською мовою.  

Стаття 7. Предмет регламенту Консультативної ради

Цим регламентом встановлюється порядок скликання зборів Консультативної ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень Консультативної ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших груп Консультативної ради, виконавчих органів ради та інші процедури, які випливають з повноважень Консультативної ради, встановлених Конституцією та законами України.

Стаття 8.

1.        Консультативної ради є представницьким органом місцевих громадських організацій ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, що делегують до неї своїх представників з метою співпраці з виконавчими органами влади по вивченню та аналізу ситуації щодо умов проживання, соціального захисту ветеранів та інвалідів осіб з інвалідністю  в наслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності та підготовка за результатами такого аналізу пропозицій голові облдержадміністрації щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань

2.        Порядок діяльності Консультативної ради, її органів та обраних керівників визначається Конституцією України, статтею 6, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та листа Офісу Президента України від 05 жовтня 2020 року № 02-01/2274, іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями Консультативної ради.

Розділ II

ОРГАНІЗАЦЯ РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ

Глава 1.  Порядок скликання першої засідання ради.

Стаття 6. Планування роботи ради.

1.Діяльність ради здійснюється за планами роботи,  затвердженими радою на рік.

2.План роботи включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, містить заходи по підготовці та реалізації рішень, визначає відповідальних за виконання планових завдань. План роботи ради є підставою для поточного планування роботи  постійних груп, інших органів ради.

3.Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом голови Консультативної ради на підставі пропозицій заступника голови ради, постійних груп, членських фракцій та груп, членів, Голови Миргородської районної держадміністрації.

Стаття 7. Форми роботи ради.

1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних груп ради.

Стаття 8. Розпорядок роботи пленарних засідань ради.

1.Тривалість роботи засідання визначається радою.

2.Засідання ради, як правило, розпочинається о десятій годині,  оголошуються перерви по 20 хвилин через кожні 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

3.У випадку коли сесія не закінчила свою роботу в день скликання, пленарне засідання продовжується у визначений членами термін.

Стаття 9. Порядок скликання першої засідання Консультативної ради.

1. Перше засідання новообраної Консультативної ради скликає уповноваженим представником Миргородської районної державної адміністрації не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних членів Консультативної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Консультативної ради.

2. Перше засідання Консультативної ради відкриває уповноважений представник Миргородської районної державної адміністрації, який інформує Консультативну раду про підсумки обробки поданих заяв про залучення представників ветеранських громадських організацій до роботи у Консультативній раді. З моменту визнання повноважень членів Консультативної ради нового складу Консультативної ради, Консультативна рада обирає голову Консультативної ради, заступника голови Консультативної ради та секретаря Консультативної ради з числа членів Консультативної ради.

3. З часу обрання голови Консультативної ради він веде засідання Консультативної ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 10. Порядок скликання засідання Консультативної ради.

1. Засідання Консультативної ради скликається головою Консультативної ради за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

2. Засідання Консультативної ради також скликається головою Консультативної ради за пропозицією не менше однієї третини членів Консультативної ради від загального складу Консультативної ради або голови Миргородської районної державної адміністрації.

3. Заступником голови Консультативної ради засідання скликається у випадках:

якщо засідання не скликається головою Консультативної ради у строки, передбачені Регламентом;

якщо голова Консультативної ради без поважних причин не скликав засідання у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини членів від загального складу Консультативної ради або голови Миргородської районної державної адміністрації державної адміністрації.

4.У разі, якщо голова Консультативної ради і заступник голови Консультативної ради у двотижневий строк не скликають засідання за пропозицією не менше, як однієї третини членів від загального складу Консультативної ради або голови Миргородської районної державної адміністрації, засідання може бути скликана членами Консультативної ради, які становлять не менш як одну третину складу Консультативної ради.

У такому випадку засідання відкриває, за дорученням групи членів, з ініціативи якої скликано засідання, один з членів, що входить до її складу, а веде за рішенням Консультативної ради - один з членів Консультативної ради.

5. Розпорядження про скликання засідання Консультативної ради доводиться до відома членів не пізніше як за 10 днів до засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Консультативної ради.

Стаття 11. Формування порядку денного засідання Консультативної ради.

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Консультативної ради можуть вноситися головою Консультативної ради, постійними комісіями, членами Консультативної ради, головою Миргородської районної державної адміністрації.

2. Проекти рішень Консультативної ради, інші матеріали з питань, запропонованих для розгляду на засіданні, готуються та подаються голові Консультативної ради постійними комісіями Консультативної ради, членами Консультативної ради, голови Миргородської районної держадміністрації, ніж за 25 днів до призначеної дати скликання чергового засідання, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до засідання.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного засідання Консультативної ради або до затвердженого порядку денного засідання Консультативної ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та висновками про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання.

Проект рішення складається з:

-             констатуючої частини, в якій містяться посилання на відповідні закони України, інші документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

-             вирішальної частини, в якій конкретно і чітко формулюється рішення,  визначаються виконавці, терміни виконання та покладається контроль за виконанням.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, висновки відповідних постійних груп Консультативної ради, Голови Миргородської районної державної адміністрації.

6.Узагальнення пропозицій, поданих до проекту рішення Консультативної ради, підготовка проекту рішення, що виноситься на розгляд засідання Консультативної ради, покладається на осіб, які ініціювали  розгляд питання.

Стаття 12. Затвердження порядку денного засідання Консультативної ради.

1.Порядок денний засідання Консультативної ради обговорюється і затверджується на початку засідання. Пропозиції щодо об’єднання питань порядку денного, зміни порядку їх розгляду, виключення вносяться членами Консультативної ради.

Глава 2. Проведення засідання Консультативної ради.

Стаття 14. Відкриття та ведення засідання Консультативної ради.

1.      Кожне засідання Консультативної ради починається і завершується виконанням у залі засідань Гімну України. У залі засідань розміщується Державний Прапор України, малий Державний герб України, герб та Прапор Полтавської області, герб та Прапор Миргородського району. Засідання Консультативної ради відкриває, веде і закриває голова Консультативної ради або особа, визначена згідно Регламенту. Реєстрація членів проводиться перед кожним засіданням, а при потребі — після кожної перерви в роботі засідання Консультативної ради.

2.      Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання. Головуючий інформує Консультативної раду про кількість присутніх  на засіданні членів.

3.      Засідання Консультативної ради є повноважною, якщо в її засіданні бере участь більше половини  членів від загального складу Консультативної ради.

4.      При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання та переносить його на погоджений з членами Консультативної ради термін.

Стаття 15. Повноваження головуючого на засіданні Консультативної ради

1. Головуючий на засіданні:

-             відкриває та веде засідання;

-             оголошує перерви у засіданні Консультативної ради;

-             вносить на обговорення проекти рішень;

-             інформує про матеріали, що надійшли на адресу Консультативної ради;

-             організовує розгляд питань;

-             надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

-             оголошує наступного промовця;

-             створює рівні можливості членам для участі в обговоренні питань;

-             ставить питання на голосування та оголошує його результати;

-             оголошує офіційні повідомлення;

-             забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні Консультативної ради;

-             вживає заходів щодо дотримання порядку на засіданні Консультативної ради;

-             підписує протокол та рішення засідання;

-             здійснює інші повноваження, надані Регламентом.

2. Головуючий на засіданні має право:

-             в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

-             ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

-             утворювати при необхідності погоджувальну комісію;

-             брати слово позачергово по питаннях порядку денного засідання для довідок, відповідей на запитання, пояснень тощо;

-             надавати слово особам запрошеним на засідання.

Стаття 16. Порядок надання слова.

1. Доповіді, співдоповіді, виступи виголошуються з трибуни, заяви, запити, запитання - безпосередньо з місця в залі. При цьому член Консультативної ради називає своє прізвище, ім'я, по батькові та назву громадської організаціях, яку він уповноважений представляти.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і конкретно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання, для усних запитань надає слово членам в порядку черговості.

2. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається Консультативної радою, також особам, запрошеним на засідання за згодою членів. При цьому члени Консультативної ради мають право на першочерговий виступ.

Якщо виступ повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутись до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких дій.

Головуючий на засіданні у таких випадках зобов'язаний попередити промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова. Слово для повторного виступу з обговорюваного питання йому не надається.

3.Тексти виступів членів, що не встигли виступити з обговорюваного питання, на їх прохання повинні бути включені до протоколу засідання Консультативної ради, якщо вони подаються в день засідання.

Глава 3. Порядок прийняття рішень.

Стаття 17. Загальні положення порядку голосування.

1.Рішення на засіданні Консультативної ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України шляхом відкритого  або таємного голосування, що визначається членами.

2. Голосування здійснюється членами Консультативної ради особисто в залі засідань Консультативної ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен член має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні. Після оголошення головуючим на засіданні Консультативної ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3. Після закінчення голосування головуючий на засіданні Консультативної ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 18. Лічильна комісія.

1. Для проведення таємного голосувань, визначення його результатів Консультативна рада обирає із числа членів відкритим голосуванням лічильну комісію у кількості 3 осіб. У разі необхідності Консультативної рада може прийняти рішення про інший кількісний склад лічильної комісії. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії подають члени Консультативної ради, а в разі відсутності пропозицій – головуючий відповідно до алфавітного списки членів. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї членської групи.

2. Лічильна комісія за необхідності обирає із свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени, кандидатури яких включені до бюлетенів при проведенні таємного голосування.

Стаття 19. Прийняття рішення ради.

1. При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного засідання Консультативної ради головуючий ставить на голосування кожен з них. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів згідно черговості надходження.

2. Запропоноване головуючим рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше половини від загального складу Консультативної ради.

3. Розгляд на засіданні Консультативної ради пропозицій до проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.

4. Пропозиції до проекту рішення ставляться головуючим на голосування в порядку надходження і прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосувало більше половини від загального складу Консультативної ради.

5. Рішення Консультативної ради в цілому приймаються більшістю голосів членів, від загального складу Консультативної ради

6. Рішення повинні відображати волю та інтереси ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності, що постійно або тимчасово проживає на території Миргородського району, бути законними, науково обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.

Стаття 20. Протокол засідання.

1.Засідання Консультативної ради протоколюється. Ведення протоколу забезпечується секретарем Консультативної ради. Оформлення протоколу здійснюється секретарем Консультативної ради протягом місяця з дня проведення засідання.

2. У протоколі фіксується хід і результати проведення засідання Консультативної ради.

3. Протоколи засідання та прийняті на ньому рішення підписуються особисто головою Консультативної ради, а у разі його відсутності – заступником голови Консультативної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 10 Регламенту, - членом Консультативної ради, який за дорученням членів головував на засіданні.

4. Протоколи засідання Консультативної ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом. Невід'ємною частиною протоколу засідання Консультативної ради є результати поіменного голосування.

Стаття 21. Відкрите та таємне голосування.

1. Рішення на засідання Консультативної ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України відкритим поіменним або таємним голосуванням.

2. Голосування здійснюється членами особисто в залі засідань Консультативної ради. При відкритому поіменному голосуванні кожен член має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.

Результати поіменного голосування підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

4. Таємне голосування проводиться у випадках прийняття рішення Консультативної радою щодо проведення таємного голосування.

5. Місце для проведення таємного голосування визначається Консультативною радою до початку його проведення. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосуванням. Бюлетені для таємного голосування виготовляє відповідальна особа Консультативної ради за дорученням голови Консультативної ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Консультативної ради. У випадку проведення першого засідання Консультативної ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються секретарем Консультативної ради за дорученням голови лічильної комісії одразу після її обрання, для чого у засідання оголошується перерва.

Стаття 22. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на засідання членів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Форма бюлетеня для таємного голосування затверджується Консультативною радою до початку його проведення.

2. Недійсними вважаються бюлетені:

-             невстановленого зразка;

-             в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

-             у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

-             з яких неможливо з’ясувати волевиявлення члена Консультативної ради;

-             до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на засіданні.

3. Якщо бюлетенів в скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 23. Процедура таємного голосування.

1. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (місць) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

3. Кожному члену Консультативної ради після пред’явлення ним паспорта та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для голосування.

4. Голосування проводиться в кабіні (визначеному місці) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходиться біля кабіни (визначеного місця) для таємного голосування.

Стаття 24. Повторне таємне голосування.

1. Повторне голосування проводиться у разі:

- бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина членів Консультативної ради від загального складу Консультативної ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування;

- до бюлетеня внесено декілька кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості голосів. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні;

- вибуття кандидатів з балотування залишився один кандидат. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 25. Підведення підсумків таємного голосування.

1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь – кого з членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на засіданні.

2. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на засіданні Консультативної ради, відповідає на запитання членів Консультативної ради.

3. На підставі доповіді лічильної комісії про підсумки голосування Консультативна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження його результатів. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення. 

Глава 4. Набрання чинності рішеннями Консультативної ради. Внесення змін та доповнень.

Стаття 26. Набрання чинності рішеннями Консультативної ради.

1. Рішення  Консультативної ради  набуває чинності з моменту прийняття його Консультативною радою та підписання головою Консультативної ради, якщо не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні або до визнання його таким, що втратило чинність.

2. Рішення Консультативної ради направляється голові Миргородської районної державної адміністрації, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам не пізніш, ніж через 10 днів після його прийняття.

3. Консультативна рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь – яких питань, що належить до її компетенції.

Розділ 3. ЧЛЕНИ, ТА ОРГАНИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ.

Глава 1. Голова Консультативної ради, заступник голови Консультативної ради, секретар Консультативної ради.

Стаття 27. Порядок обрання голови Консультативної ради.

1. Голова Консультативної ради обирається шляхом відкритого чи таємного голосування з числа її членів на строк повноважень Консультативної ради.

2. Кандидатури на посаду голови Консультативної ради висуваються на засідання Консультативної ради членами, що входять до її складу. Член Консультативної ради може висунути для обрання свою кандидатуру.

3. Кандидатам на посаду голови Консультативної ради надається слово для виступу щодо майбутньої діяльності (в порядку висунення їх кандидатур). Кандидат на посаду голови Консультативної ради може зняти свою кандидатуру з балотування до включення її до виборчого бюлетеня.

4.Рішення про обрання голови Консультативної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загального складу.

Стаття 28. Повноваження голови Консультативної ради.

1. Голова Консультативної ради працює у Консультативній раді на непостійній основі, може мати інший представницький мандат, суміщати свою громадську діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Голова Консультативної ради відповідно до своїх повноважень:

- скликає засідання Консультативної ради;

- забезпечує підготовку засідання Консультативної ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Консультативної ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

- представляє Консультативній раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови Консультативної ради;

- вносить Консультативній раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних та тимчасових груп Консультативної ради;

- координує діяльність постійних груп Консультативної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- здійснює керівництво заступником та секретарем Консультативної ради;

- підписує рішення Консультативної ради, протоколи засідання Консультативної ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності;

- веде особистий прийом ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності;

 - забезпечує гласність у роботі Консультативної ради та її органів, оприлюднює рішення Консультативної ради;

 - представляє Консультативну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- звітує перед Консультативною радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини членів – у визначений Консультативною радою термін;

- вирішує інші питання, дорученні йому Консультативною радою.

2. Голова Консультативної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 29. Порядок припинення повноважень голови Консультативної ради.

1.Голова Консультативної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень голови Консультативної ради відповідного терміну. Голова Консультативної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним членських повноважень або повноважень голови Консультативної ради.

2.У своїй діяльності голова Консультативної ради є підзвітним Консультативній раді та може бути звільнений з посади Консультативною радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Консультативної ради може бути внесено на розгляд Консультативної ради на вимогу не менш як третини членів від загального складу Консультативної ради.

Звільнення особи з посади голови Консультативної ради не має наслідком припинення нею членських повноважень.

3. Повноваження голови Консультативної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень члена Консультативної ради в разі звернення з особистою заявою до Консультативної ради про складення ним повноважень голови Консультативної ради, а також у інших випадках передбачених Регламентом.

4. Зазначені у пункті 3 ст. 29 цього Регламенту повноваження голови Консультативної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Консультативної ради з дня прийняття Консультативною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, коли повноваження голови Консультативної ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 30. Порядок обрання заступника голови Консультативної ради.

1. Заступник голови Консультативної ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа членів цієї Консультативної ради шляхом відкритого чи таємного голосування.

2. Кандидатуру для обрання на посаду заступника представляє голова Консультативної ради.

3. Рішення про обрання заступника голови Консультативної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загального складу Консультативної ради.

4. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Консультативної ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд Консультативної ради не більше двох раз.

Стаття 31. Повноваження заступника голови Консультативної ради.

1. Заступник голови Консультативної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень члена Консультативної ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Консультативної ради.

2. Заступник голови Консультативної ради здійснює повноваження голови Консультативної ради за відсутністю голови Консультативної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Консультативної ради своїх обов’язків з інших причин.

3. Заступник голови Консультативної ради працює у Консультативній раді на непостійній основі. На нього не поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинними законами України.

Стаття 32. Порядок припинення повноважень заступника голови Консультативної ради.

1. Повноваження заступника голови Консультативної ради можуть бути достроково припиненні без припинення повноважень члена Консультативної ради за рішенням Консультативної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Консультативної ради на вимогу не менше як третини членів від загального складу Консультативної ради або у разі звернення з особистою заявою до Консультативної ради про складання ним повноважень заступника голови Консультативної ради. Зазначені повноваження заступника голови Консультативної ради припиняються з дня прийняття Консультативною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

2. У випадках, коли повноваження заступника голови Консультативної ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 33. Повноваження секретаря Консультативної ради.

1. Секретар Консультативної ради обирається за пропозицією голови Консультативної ради з числа її членів на строк повноважень Консультативної ради та працює в Консультативної раді на громадських засадах. Повноваження секретаря Консультативної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Консультативної ради.

2. Секретар Консультативної ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом:

- скликає збори Консультативної ради;

- веде засідання Консультативної ради;

- підписує протоколи зборів Консультативної ради та її рішення;

2) організовує підготовку зборів Консультативної ради та питань, що вносяться на розгляд Консультативної ради;

3) повідомляє членам Консультативної ради та доводить до відома Голови Миргородської районної державної адміністрації інформацію про час і місце проведення зборів Консультативної ради, питання, які передбачається внести на розгляд Консультативної ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень Консультативної ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням голови Консультативної ради координує та контролює діяльність постійних та інших груп Консультативної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє членам Консультативної ради у здійсненні їх повноважень;

7) забезпечує зберігання у Консультативної раді офіційних документів, пов'язаних з діяльністю Консультативної ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

8) вирішує за дорученням Консультативної ради інші питання, пов'язані з діяльністю Консультативної ради та її органів;

3. Секретар ради за пропозиціями голови Консультативної ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень Консультативної ради.

Глава 2. ПРЕЗИДІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ.

Стаття 34. Правовий статус та повноваження президії Консультативної ради.

1. Президія Консультативної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Консультативної ради. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії Консультативної ради входять голова Консультативної ради, його заступник, секретар Консультативної ради, голови постійних груп.

3. Президія діє на підставі Положення про неї, що затверджується Консультативною радою.

Глава 3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ.

Стаття 35. Створення постійних груп.

1. Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання Консультативної ради, здійснення контролю за виконанням рішень з числа членів обираються постійні групи Консультативної ради.

2. Кількісний склад кожної груп Консультативної ради визначається радою але не менш як у складі двох членів. Персональний і кількісний склад постійних груп затверджується радою не пізніш як на другій засідання Консультативної ради.

3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних груп, зміни їх складу, обрання голів постійних груп вирішуються виключно на засіданнях Консультативної ради.

4. Постійні групи обираються радою на строк її повноважень у складі голови за пропозицією голови Консультативної ради.

5.Член Консультативної ради обирається лише до однієї з груп за його згодою, має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на її засіданнях, може брати участь у роботі інших, затверджених засіданнях Консультативної ради груп, з правом дорадчого голосу. 

6.Постійні групи за дорученням Консультативної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти пропозицій соціального захисту ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності, які вносяться на розгляд Консультативної ради, розробляють проекти рішень Консультативної ради та готують експертні висновки, та інші висновки з питань, що виносяться на засідання Консультативної ради, виступають на сесіях Консультативної ради з доповідями і співдоповідями.

Питання, які належать до відання кількох постійних груп, можуть за ініціативою груп, а також за дорученням Консультативної ради, її голови, заступника голови розглядаються постійними групами спільно. Висновки і рекомендації, прийняті на їх засіданнях, підписуються головами постійних груп. 

7. Постійна група для вивчення питань, розробки проектів рішень Консультативної ради може залучати представників громадськості, вчених і спеціалістів.

8. Засідання постійних груп Консультативної ради протоколюються

9. Постійні групи у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

10. Постійні групи Консультативної ради здійснюють свою діяльність у відповідності з Положенням про постійні групи Консультативної ради, затвердженим в установленому порядку Консультативної радою.

11. Постійні групи Консультативної ради є підзвітними Консультативній раді та відповідальними перед нею.

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ ГУПИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ.

Стаття 36. Правовий статус тимчасових контрольних груп Консультативної ради.

1.Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень Консультативної ради, з числа членів Консультативної ради можуть обиратися тимчасові контрольні групи Консультативної ради.

2. У разі створення членських груп у складі тимчасової контрольної групи Консультативної ради може бути представлено не менше як по одному члену від кожної членської групи.

3. Якщо членська група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній групі, то комісія створюється без участі представників цієї групи.

4. Рішення про створення тимчасової контрольної групи Консультативної ради, її назву та завдання, персональний склад групи та її голову приймається на засідання Консультативної ради, якщо за це проголосувало не менше однієї третини членів від загального складу Консультативної ради.

5. Засідання тимчасових контрольних груп проводяться, як правило, закриті. Члени, які входять до складу тимчасової контрольної групи та залучені групою для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

6. Повноваження тимчасової контрольної групи Консультативної ради припиняються з моменту прийняття Консультативною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї групи, а також у разі припинення повноважень Консультативної ради, яка створила цю комісію.

Розділ 4. ЧЛЕНИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ.

Глава 1. Члени Консультативної ради.

Стаття 37. Правові засади діяльності членів Консультативної ради.

1. Повноваження члена Консультативної ради визначаються Конституцією  України, статтями 6, пункту 9 статті 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації” та листа Офісу Президента України від 05 жовтня 2020 року № 02-01/2274 та іншими законами України.

2. Член Консультативної ради є повноважним і рівноправним членом Консультативної ради як представники ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності.

Стаття 38. Форми роботи члена Консультативної ради.

1. Діяльність члена Консультативної ради включає:

– участь у засіданнях Консультативної ради;

  участь у засіданнях президії Консультативної ради, з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Консультативної ради;

  участь у засіданнях постійних груп, тимчасових контрольних груп Консультативної ради, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь – якої іншої груп – з правом дорадчого голосу;

  виконання доручень Консультативної ради та її органів;

– роботу над проектами рішень, документами Консультативної ради та виконання інших членських повноважень у складі груп чи індивідуально;

Стаття 39. Членські групи.

1. Членські групи можуть бути утворені в будь – який час протягом строку повноваження Консультативної ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Консультативної ради

Член Консультативної ради може входити до складу лише однієї членської групи. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення членської групи голова Консультативної ради на засіданні інформує про створення членської групи, та приймається рішення про її реєстрацію.

Організація діяльності членської групи забезпечується керівником групи, обраним членами, які входять до складу членської групи.

Рада може заслуховувати повідомлення про діяльність членської групи.

3. Для спільної роботи по здійсненню членських повноважень члени  Консультативної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в членські групи.

Після відповідного оформлення та подання матеріалів про утворення членської групи  головуючий на засіданні Консультативної ради інформує членів про створення членської групи, її кількісний склад.

Про реєстрацію членської групи Консультативною радою приймається відповідне рішення за поданням особи, яка очолює членську групу, до якого додається підписане членами цієї групи письмове повідомлення про сформування членської групи із зазначенням її назви, персонального складу та належності членів групи до якої категорії ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності та членів, які уповноважені представляти групу.

Організація діяльності членської групи забезпечується керівником групи, обраним членами, які входять до складу членської групи.

Рада може заслуховувати повідомлення про діяльність членської групи.

4. Членські групи не мають права виступати від імені Консультативної ради.

Стаття 40. Права членський груп.

1. Членські групи мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових групах Консультативної ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Консультативна рада;

- на гарантований виступ свого представника на засіданні Консультативної ради з кожного питання порядку денного засідання Консультативної ради;

- об'єднувати зусилля з іншими групами, для напрацювання рішення Консультативної ради;

Стаття 42. Звільнення з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови Консультативної громади.

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви на пленарному засіданні Консультативної ради, при цьому голосування не проводиться.

Стаття 43. Дострокове припинення повноважень члена Консультативної ради

1. Повноваження члена Консультативної ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених даним Регламентом.

Глава 2. Дисципліна та етика засідань Консультативної ради.

Стаття 44. Дотримання регламенту виступів

1. На засіданні Консультативної ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, його виступ може бути заборонено без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

5. Якщо член Консультативної ради вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає члену Консультативної ради слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє членів Консультативної ради про надходження такого звернення від члена Консультативної ради і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 45. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання Консультативної ради члени не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо член Консультативної ради своєю поведінкою заважає проведенню засідання Консультативної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням Консультативної рада може запропонувати члену Консультативної ради залишити зал до кінця засідання. Якщо член Консультативної ради відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання членом Консультативної ради вимоги головуючого.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться засідання, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, Консультативної рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 46. Відсутність члена Консультативної рада на засіданнях Консультативної рада

1. Відсутність члена Консультативної рада на засіданнях Консультативної рада та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності члена Консультативної рада на засіданнях Консультативної рада чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання членом Консультативної рада у цей же час доручень Консультативної рада або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність члена із зазначених підстав Консультативну раду повідомляє секретар Консультативної ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності члена Консультативної рада є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із членів Консультативної рада не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

5. Якщо член Консультативної ради три рази поспіль не з’являється на засідання Консультативної ради без поважних причин він автоматично виключається із членів Консультативної ради.

Глава 2 . ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЧЛЕНСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

Стаття 47. Членський запит, членське запитання та членське звернення.

1. Члени Консультативної ради мають право на членський запит, членське запитання та членське звернення.

2. Членський запит – це підтримана Консультативною радою звернення члена Консультативної ради до посадових осіб і державних органів, до Голови Миргородської районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Консультативної ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території Миргородського району.

3. Членське запитання – це засіб одержання членом Консультативної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час засідання Консультативної ради або засідання постійної групи. Відповідь на членське запитання може бути оголошено на засідання Консультативної ради або надана члену Консультативної ради в індивідуальному порядку. Членське запитання не включається до порядку денного засідання Консультативної ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

4. Членське звернення – викладена у письмовій формі вимога член з питань, пов’язаних з його членською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Миргородського району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенцій.

Стаття 48. Порядок подання та розгляд членського запиту.

1. Членський запит може бути внесений членом Консультативної ради або групою членів попередньо або на засіданні Консультативної ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання Консультативної ради.

2. У разі необхідності членський  запит обговорюється на засіданні Консультативної ради.

3. Рада може просити відповідний орган надати інформацію про виконання рішення по запиту члена Консультативної ради.

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит надає офіційну письмову відповідь на нього відповідній групі, члену Консультативної ради. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на засіданні Консультативної ради.

5. Член Консультативної ради має право дати оцінку відповіді на свій членський запит. За результатами відповіді на членський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні членів Консультативної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні Консультативної ради.

За результатами розгляду відповіді на членський запит Консультативна рада приймає відповідне рішення.

Розділ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ.

Стаття 49. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Консультативної ради.

1. Виконавчий апарат утворюється Консультативною радою. Його чисельність встановлюються за поданням голови Консультативної ради

2. Діяльність виконавчого апарату Консультативної ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Консультативної ради.

3. Виконавчий апарат Консультативної ради за посадою очолює голова Консультативної ради.

Стаття 50. Повноваження виконавчого апарату Консультативної ради.

1. Виконавчий апарат Консультативної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності Консультативної ради, її органів, членів Консультативної ради, сприяє здійсненню Консультативною радою взаємодії і зв’язків з ветеранськими організаціями, органами виконавчої влади, органам та посадовими особами місцевого самоврядування.

Розділ 6. Протокол та запис засідання Консультативної ради

Стаття 51. Протокол пленарного засідання ради

1.     Засідання Консультативної ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює Секретар Консультативної ради , або посадова особа, якій Консультативна рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання Консультативної ради підписує головуючий на засіданні.

2.     У протоколі фіксуються хід і результати проведення засідання Консультативної ради, зокрема (але не виключно):  

1)     назву Консультативної ради та порядковий номер засідання, відомості про дату, час і місце проведення засідання Консультативної ради;

2)     загальне число членів Консультативної ради, кількість членів Консультативної ради, зареєстрованих на засіданні Консультативної ради; список запрошених на засідання Консультативної ради, які були присутніми на засіданні;

3)     питання порядку денного засідання Консультативної ради та ті з них, які винесені на голосування;

4)     прізвище, ім’я, по батькові головуючого на засіданні Консультативної ради і виступаючих;

5)     прізвище, ім’я, по батькові членів, які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;

6)     результати голосування і прийняті рішення;

7)     запити членів, відповіді на них, прийняті Консультативною радою рішення по запитах.

3.     До протоколу засідання Консультативної ради додаються:

1)     тексти доповідей і співдоповідей;

2)     тексти виступів членів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3)     список присутніх на засіданні членів Консультативної ради;

4)     поправки і доповнення до проектів рішень;

5)     довідки, зауваження;

4.  Протоколи зборів та прийняті ними рішення підписуються особисто головою  Консультативної ради, а у разі його відсутності — заступником голови Консультативної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - членом Консультативної ради, який за дорученням членів головував на її засіданні.

5. Протоколи засідання Консультативної ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Розділ 7. Гарантії Консультативної ради, як дорадчого органу Миргородської районної державної адмінстрації. Відповідальність посадових осіб Консультативної ради.

Стаття 52. Гарантії діяльності Консультативної ради.

1. Консультативна рада, та її посадові особи самостійно реалізують надані їм повноваження.

2. Миргородська районна державна адміністрація та її посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність Консультативної ради, її органів та посадових осіб, крім випадків виконання делегованих їй радою повноважень.

3. У разі розгляду Миргородською районною державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси Консультативної ради, вона повинна повідомити про це Консультативну раду та її посадових осіб.

4. Рада та її посадові особи мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органу виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують ветеранів війни, осіб з інвалідністю в наслідок війни, сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України, постраждалих учасників Революції Гідності, повноваження Консультативної ради та її посадових осіб.

Стаття 53. Підзвітність та підконтрольність Голові Миргородської районної державної адміністрації.

1. Консультативна рада є консультативно-дорадчим органом Голови Миргородської районної державної адміністрації у виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку, використання районного бюджету та виконанні рішень по соціальному захисту ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Стаття 54. Обов’язковість розгляду пропозицій та рішень Консультативної ради.

1. Рішення та пропозиції Консультативної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для розгляду Головою Миргородської районної державної адміністрації.

2. На вимогу Консультативної ради та її органів керівники зобов’язані надати інформації з питань віднесених до відання Консультативної ради та її органів.

Стаття 55. Відповідальність органів та посадових осіб Консультативної ради.

1. Консультативна рада, створені нею органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність, або бездіяльність перед ветеранами війни, сім’ями загиблих (померлих) захисників України.

Стаття 56. Зберігання протоколів та записів

1. Запис і протокол засідання Консультативної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення Консультативної ради.

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання Консультативної ради у секретаря Консультативної ради та архівуються з початком роботи Консультативної ради нового складу.

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Запис засідання зберігається у секретаря Консультативної ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

5. Члени Консультативної ради забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря Консультативної ради.

6. Записи та протоколи засідань Консультативної ради надаються членам Консультативної ради для ознайомлення за їх зверненням.

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря Консультативної ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

Голова Консультативної ради у справах

 ветеранів війни, сімей загиблих

(померлих) захисників України при

Миргородській райдержадміністрації                                                             Сергій БАКАЛО

Наверх ↑