СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Версія для друкуВерсія для друку

СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. В апараті райдержадміністрації функціонує система автоматизації діловодства та документообігу, яка дозволяє виконувати такі функції:

  • обробку та облік вхідної кореспонденції

  • обробку та облік вихідної кореспонденції

  • обробку та облік розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності та з особового складу

  • контроль виконання документів, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації

  • пошук документа за основними його реквізитами та ключовим словом у короткому змісті документа

Всі документи в апараті райдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату райдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області. Більша частка документів зберігається у загальному відділі апарату райдержадміністрації.

В апараті райдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників загального відділу апарату райдержадміністрації (кабінет 38, телефон (5355) 5-22-31).

За змістом інформація, якою володіє апарат райдержадміністрації, поділяється на такі види:

  • правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)

  • інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу структурних підрозділів райдержадміністрації)

  • інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)

  • інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації). 

Наверх ↑