Порядок подання та складання запитів на інформацію

Версія для друкуВерсія для друку

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Миргородська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1  цього Порядку, до розпорядника  інформації в усній чи  письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою,  електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається в довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача;

  • поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті або на інформаційному стенді розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Миргородської районної  державної адміністрації (у структурних підрозділах райдержадміністрації – до визначених підрозділів або призначених відповідальних осіб), який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для себе форму отримання інформації.

8. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник загального відділу апарату райдержадміністрації (у структурних підрозділах райдержадміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

{Зі змінами згідно з розпорядженням голови РДА від 21.07.2011 р. №151.}

 

Наверх ↑